Vlada: Usvojene odluke o dodjeli i prijenosu koncesija na pomorskom dobru te izmjene Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet Primorsko - goranske županije

Photo VRH-ulaz.jpg

Na današnjoj je sjednici Vlada donijela tri odluke u vezi s dodjelom i prijenosom koncesija na pomorskom dobru te Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko - goranske županije.

Usvajanjem Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka daje se suglasnost na prijenos koncesije na uzgojnom polju 71 u Malostonskom zaljevu, s dosadašnjeg ovlaštenika koncesije Antuna Pavlovića na novog ovlaštenika Antonia Pavlovića. Novi ovlaštenik koncesije stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra u svrhu uzgoja školjaka, te stječe sva prava i preuzima sve obveze kako je određeno Odlukom o koncesiji. Prihod s osnove stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 1.084,00 kuna, a s osnove promjenjivog dijela naknade 0,20% od ukupnog godišnjeg prihoda koji se ostvaruje na predmetnom pomorskom dobru.

Nadalje, usvajanjem Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije  kojom se produžuje rok trajanja koncesija na pomorskom dobru dodijeljenih trgovačkom društvu Cromaris iz Zadra, produžuje se rok trajanja iste (za 12 sklopljenih Ugovora o koncesiji) s 20 na ukupno 30 godina, računajući od dana zaključenja pojedinog Ugovora o koncesiji, a u svrhu novih investicija.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru ribarskoj zadruzi Adria iz Tribunja, u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene, ribarske luke Tribunj. Površina koncesije iznosi ukupno 40.313,00 m², a dodjeljuje se na vremensko razdoblje od 20 godina. Ribarska zadruga Adria dužna je u lučko područje uložiti ukupno 1.831.385,00 kuna kao investicijsko ulaganje u prvih 12 mjeseci trajanja koncesije. Koncesijska naknada za gospodarsko korištenje luke iznosit će 16.125,20 kuna stalnog dijela i 1,30% ukupnog godišnjeg prihoda luke koji je promjenjiv. Ovlaštenik koncesije kao osiguranje dužan je u roku 60 dana od dana objave odluke dostaviti davatelju koncesije, Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture zadužnicu u iznosu dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade u iznosu od 32.250,40 kuna i garanciju banke u iznosu od 91.569,25 kuna što iznosi 5% od ukupne vrijednosti investicije.

Zaključno, usvajanjem Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjeni Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije daje se suglasnost na proširenje lučkog područja za sljedeće 23 luke otvorene za javni promet: Porozina, Selce, Veli Lošinj, Opatija-putnička luka, Opatija - privezište Portić, Opatija - privezište Ičići, Medveja, Mošćenička Draga, Volosko i Lopar, te utvrđivanja lučkog područja za luke: Bršćanovica (Dramalj), Crni molo (Crikvenica), Ćunski - Artatore (Mali Lošinj), Maračol Unije, Punta Križa UI (Mali Lošinj), Banjol (Rab), Barbat (Rab), Grci (Rab), Janići (Rab), Padova II (Rab), Palit (Rab) i Supetarska Draga - Vardaškolj (Rab).