Pomoćnica ministra, Jadranka Fržop sudjelovala na radnom sastanku o problemima iskrcajnih mjesta i ribarskih luka u Istarskoj županiji

Photo nsl pmJF-KOPULA 11-10_16.jpg
Radni sastanak s ciljem rješavanja problematike vezane za iskrcajna mjesta i ribarske luke u Istarskoj županiji održan je jučer, 11. listopada u prostorijama Udruženja obrtnika Pula u nazočnosti pomoćnice ministra pomorstva, Jadranke Fržop ispred Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra te Ante Mišure, pomoćnika ministra poljoprivrede. Na sastanku je sudjelovao i čitav niz predstavnika Istarske županije, grada Pule, grada Poreča, različitih općina u Istarskoj županiji, različitih udruženja ribara te mnogobrojni predstavnici lučkih uprava luka županijskog i lokalnog značaja u kojima se odvija ribarska djelatnost.

Sudionici radnoga sastanka najviše su razgovarali o problematici luka Istarske županije u kojima je u tijeku turističkih sezona ribarima onemogućen ili značajno otežan iskrcaj ribe i privez ribarskih plovila te o mogućnostima prenamjene pojedinih sportskih luka u luke otvorene za javni promet kojima bi upravljale županijske lučke uprave istarske županije a kojim bi se pokušali u određenoj mjeri otkloniti nedostaci ribarskih vezova u ovoj županiji. U drugom dijelu sastanka razgovaralo se o uzrocima koji rezultiraju time da postupci dodjele pojedinih koncesija na području Istarske županije koji se tiču ribarskih zadruga traju predugo. Samim time na sastanku se razgovaralo i o definiranju prostorno planske dokumentacije kojom se omogućuje obavljanje ovakvih djelatnosti.

U završnim minutama sastanka razgovaralo se o mogućnosti pripreme projekata izgradnje ribarskih luka na području istarske županije čija izgradnja bi se mogla financirati putem europskih sredstava koji su dostupni u okviru sredstava Ministarstva poljoprivrede te je predstavljena informacija o održavanju 10og Međunarodnog ribarskog sajma „CROFISH“ koji će se održati u Poreču u periodu od 18. do 20. studenog 2016. godine.

Zaključno pomoćnica ministra, Jadranka Fržop potaknula je lučke uprave luka županijskog i lokalnog značaja istarske županije da pripremaju projekte koje će rezultirati time da na prostoru istarske županije imamo izgrađenu infrastrukturu luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja koja će pri tom kao takva odgovoriti na sve zahtjeve i potrebe kako stanovnika tako i gospodarstva istarske županije, a tome u prilog pomoćnica ministra, Jadranka Fržop naglasila je kako je u 2016. godini radi sufinanciranja projekata izgradnje, sanacije i rekonstrukcije luka županijskog i lokalnog značaja istarske županije resorno Ministarstvo izdvojilo 4 milijuna kuna za sufinanciranje projekta sanacije operativne obale podno pulske Arene, zatim sanaciju gata pomorskog graničnog prijelaza I. kategorije u luci Umag te sanaciju carinskog gata i dijela operativne obale u luci Novigrad.

Pomoćnica Fržop u zaključnome obraćanju naglasila je da će Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture težiti osigurati više sredstava u idućem proračunskom razdoblju s ciljem sufinanciranja projekata izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja te modernizacije, obnove i izgradnje ribarske infrastrukture, radi čega je kvalitetna i pravodobna priprema projekata od presudne važnosti.