Vlada: Usvojen prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove prtljage morem

Photo luka_split 7_11.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade prihvaćen je prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola iz 2002. godine na Atensku konvenciju o prijevozu putnika i njihove prtljage morem iz 1974. godine, a kojim će se osigurati veća zaštita putnika i poboljšati njihov pravni položaj u pomorskom prijevozu na međunarodnoj razini.

Naime, Protokol iz 2002. godine donio je pooštrene mjere odgovornosti za prijevoznike, povećani su iznosi ograničenja njihove odgovornosti te je uvedeno obvezno osiguranje odgovornosti za štete zbog smrti ili tjelesne ozljede putnika.

Europska unija prihvatila je Uredbu o odgovornosti pomorskih prijevoznika za smrt i tjelesnu ozljedu putnika u slučaju pomorske nezgode (Uredba 392/2009) kojom se jača sigurnost pomorskog prijevoza i boljeg položaja putnika, a od 31. prosinca 2012. obvezujuća je za sve države članice.

Odnosno, od 1. siječnja 2013. svi brodovi koji uplovljavaju u luke u državama članicama Europske unije morat će imati svjedodžbu o osiguranju ili drugom financijskom jamstvu odgovornosti za štetu zbog smrti i tjelesne ozljede putnika, koje bi izdavala lučka kapetanija.

Protokol, čije su stranke uz EU, Danska, Latvija i Nizozemska, postat će važeći dvanaest mjeseci od datuma ulaska Hrvatske kao desete članice, a ratifikacija ovog Protokola hrvatskim brodarima neće prouzročiti dodatne troškove.

Potvrđivanjem Protokola iz 2002. godine otkazuje se Atensku konvenciju iz 1974. i Protokole iz 1976. i 1990. godine.