Planiranje razvoja lučkih uprava koje upravljaju lukama otvorenim za javni promet

Photo nsl dtMMK-EUFUP 6-2_17.JPG
Državna tajnica za more, Maja Markovčić Kostelac i pomoćnica ministra ispred Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra, Jadranka Fržop održale su sastanak s predstavnicima županijskih lučkih uprava, lučkim upravama te razvojnim agencijama i ustanovama, kao i sa predstavnicima regionalne i lokalne samouprave u županijama, gradovima i općinama na čijem području navedena tijela obavljaju poslove.

Sastanak je održan s ciljem definiranja planova daljnjeg razvoja lučkih uprava koje upravljaju lukama otvorenim za javni promet kroz tri ključne teme.

Prva tema odnosila se na sufinanciranje projekata lučke infrastrukture luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja iz sredstava fondova Europske unije temeljem Prioritetne osi 7 Povezanost i mobilnost, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izradilo je Nacionalni plan razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja za čiju provedbu je potrebno izraditi Akcijski plan kojim će se definirati lista projekata, mjere i hodogram daljnjih aktivnosti. Projekti koje se kandidira za sufinanciranje provoditi će se kroz sljedeće aktivnosti: osuvremenjivanje i gradnju nove infrastrukture luka koja će poboljšati komunikaciju s otocima u odabranim lukama, premještanjem postojećih luka, kupnjom novih manjih putničkih brodova, mjerama kojima se unaprjeđuje upravljanje i sigurnost prometa te bolje prometne usluge.

U nastavku sastanka sudionicima je obrazložena tematika tarifne politike županijskih lučkih uprava u odnosu na brodove koji obavljaju uslugu prijevoza u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa, s ciljem definiranja ujednačenih tarifa koje će vrijediti za cijelo vrijeme koncesijskog razdoblja.

Zaključno se razgovaralo na temu ujednačavanja procedura koje bi trebale rezultirati unificiranim pristupom pružanja pojedinačnih usluga, od strane svih županijskih lučkih uprava, odnosno, o ujednačavanju postupka rada svih županijskih lučkih uprava.

Sastanak je održan u resornome Ministarstvu uz iznimno brojnu nazočnost sudionika.