Vlada RH: Usvojena Uredba o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Uredbu o izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Usvojenom Uredbom mijenja se članak 12. koji se odnosi na nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova u Hrvatskom hidrografskom institutu, kao ustanovi s javnim ovlastima koja zapošljava 76 djelatnika, od 101-og sistematiziranog radnog mjesta.

Podsjetimo, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti iz 2014. godine  izmijenjen je i proširen djelokrug rada Hrvatskog hidrografskog instituta, a provedenim upravnim nadzorom u studenom 2015. godine utvrđena neusklađenost pojedinih radnih mjesta u Institutu.

Istaknimo kako se usvajanjem Uredbe stvaraju zakonski preduvjeti potrebni za reorganizaciju unutarnjeg ustrojstva Instituta.

Donošenjem ove Uredbe ne povećavaju se rashodi za zaposlene Hrvatskog hidrografskog instituta, već se ostvaruje ušteda u iznosu od cca 3.200 kuna godišnje.