Zaštita Jadrana

Zaštićeni ekološko - ribolovni pojas / kartografski prikaz:

ZERP - Zaštićeni ekološko-ribolovni pojas RHNacionalni propisi vezani uz zaštiti mora (.pdf)

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08)
Contingency Plan for Accidental Marine Pollution
 
- Stožer za provedbu Plana intervencija (.xls)
- Oprema i sredstva ovlastenih tvrtki za provedbu Plana intervencija, 2016 (.pdf)
- Popis raspoloživih zrakoplova i helikoptera za izviđanje
- Popis ovlaštenih laboratorija za uzorkovanje i analizu
- Lučke kapetanije na moru
- Ispostave lučkih kapetanija na moru

Subregionalni plan intervencija za sprječavanje, spremnost za i reagiranje na iznenadna onečišćenja jadranskog mora većih razmjera

Sub-Regional Contingency Plan for Prevention of, Preparedness for and Response to Major Marine Pollution Incidents in the Adriatic Sea


Županijski planovi intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora:

- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Istarskoj županiji
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Ličko-senjskoj županiji
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Zadarskoj županiji
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Šibensko-kninskoj županiji
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Splitsko-dalmatinskoj županiji
- Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županijiObrasci:

- Obrazac MEPC/Circ. 318 (ENG)
- Obrazac FAL 2. Circ 59. (HR)
- Obrazac FAL 2. Circ. 59 (ENG)
- Obrazac MEPC.3/Circ.4 Add 1 (ENG i HR)
- Obrazac MEPC 4 Circ. 4 (HR)
- Obrazac MEPC 4 Circ. 4 (ENG)
- Obrazac – Prihvatni uređaji u lukama (ENG i HR)Obrasci za godišnja izvješća:

- OBRAZAC (1) - Brodogradilišta
- OBRAZAC (2) - Lučke kapetanije (onečišćenje mora i voda)
- OBRAZAC (3) - Lučke kapetanije (vodeni balast)
- OBRAZAC (4) - Lučke uprave ( prijevoz opasnog tereta morem - IMDG Code)
- OBRAZAC (5) - Lučke uprave ( smeće, MARPOL i nusproizvodi životinjskog podrijetla)
- OBRAZAC (6) - Lučke uprave (tekući teret)
- OBRAZAC (7) - Marine
- OBRAZAC (8) - Tvrtke (prihvatni uređaji)


Popis podmorskih arheoloških lokaliteta prema Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske:

- Istarska županija
- Primorsko-goranska županija
- Ličko-senjska županija
- Zadarska županija
- Šibensko-kninska županija
- Splitsko-dalmatinska županija
- Dubrovačko-neretvanska  županija
 

INFORMACIJA O INVAZIVNIM ALGAMA RODA 'CAULERPA'

Uprava za sigurnost plovidbe i zaštitu mora izradila je 'Protokol u slučaju dojave o nalazu invazivnih alga roda Caulerpa' kojega mogu ispuniti svi koji primijete širenje spomenutih algi u podmorju te ga proslijediti Institutu za oceanografiju i ribarstvo. Znanstvenici Instituta će provjejriti nalaze i kontaktirati s osobom koja je dojavila nalaz.

Prijedlog strategije upravljanja balastnim vodama u Republici Hrvatskoj

Popis županijskih centara 112


Počela s radom međunarodna konferencija „Adriatic 2017 - Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s brodova“ SPLIT, 02.10.2017.
Međunarodna konferencija „Adriatic 2017 - Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s brodova“