Lučke kapetanije

Lučke kapetanije obavljaju poslove nadzora plovidbe u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, poslove traganja i spašavanja ljudskih života i imovine na moru, inspekcijske poslove sigurnosti plovidbe, inspekcijski nadzor nad pomorskim dobrom, poslove upisa i brisanja brodova, te vođenja upisnika brodova, poslove utvrđivanja sposobnosti za plovidbu, baždarenje brodica, poslove upisa i brisanja brodica te vođenja očevidnika brodica, poslove izdavanja pomorskih knjižica, poslove utvrđivanja stručne osposobljenosti pomoraca za stjecanje zvanja u pomorstvu, izdavanje i vođenje očevidnika izdanih ovlaštenja za obavljanje službe na brodovima te druge upravne, stručne i tehničke poslove sigurnosti plovidbe na moru prema posebnom zakonu i drugim propisima.

Popis Lučkih kapetanija i njihovih ispostava nalazi se na sljedećoj poveznici: Lučke kapetanije i Lučke ispostave (.xlsx)


Zakon o lučkim kapetanijama (NN 124/97)

lučke kapetanije na Jadranu


TABLICA - IBAN i SWIFT KODOVI PO ŽUPANIJAMA - pomoću kojih strani državljani mogu uplatiti naknadu za upotrebu pomorskog dobra
 (.xlsx)


Lučka kapetanija

lučki kapetan

voditelj Odjela za inspekcijske poslove

Pomorski promet 00 - 24

telefon/fax

Pula
52100 Pula,
Riva 18

Dolores Brenko Škerjanc

Inspektor:
Ivica Lazarić
tel. 052 535 881

voditelj Odjela:
Mirko Gruber v.d.
tel/fax
052 222 037
tel.
052 535 870

052 535 877
052 535 888

Rijeka
51000 Rijeka,
Senjsko pristanište 3

Darko Glažar


voditelj Odjela:
Vladimir Malnar
tel. 051 212 474
fax. 051 212 696

voditelj Odjela:
Edo Kovačević
tel.
051 214 031

fax.
051 313 265

051 211 422
051 211 537

Senj
53270 Senj,
Obala kralja Zvonimira 12

Nenad Bugarin

inspektor:
Neven Tomljenović
tel. 053 881 301

voditelj Odjela:
Marin Babić
tel.
053 881 301

053 881 301
053 884 128

Zadar
23000 Zadar,
Liburnska obala 8

Alen Rukavina

inspektor:
Boris Medić
tel. 023 254 886

voditelj Odjela:
Denis Livljanić
tel.
023 254 880

fax.
023 254 876

023 254 888
023 250 235

Šibenik
22000 Šibenik,
Obala Franje Tuđmana 8

Robert Baljkas

inspektor:
Peroslav Kronja
tel. 022 217 217

voditelj Odjela:
Domagoj Jušić
tel.
022 217 214

fax.
022 212 626

022 217 217
022 217 378

Split
21000 Split,
Obala Lazareta 1, p.p. 317

Davor Vidan

voditelj Odjela:
Ivan Paušić, v.d.
tel. 021 302 409

voditelj Odjela:
Ivica Vuletić
tel.
021 362 436

fax.
021 346 555

021 302 400
021 361 298

Ploče
20340 Ploče,
Trg kralja Tomislava 24

Joško Nikolić

inspektor:
Toni Grgić
tel. 020 670 506

voditelj Odjela:
Dubravko Paskojević v.d.
tel.
020 679 008
020 670 206

020 679 008
020 678 621

Dubrovnik
20000 Dubrovnik,
Vukovarska 16

Mato Kekez 

voditelj Odjela:
Nikola Beusan
tel. 020 418 984

voditelj Odjela:
Zvonimir Cetinić
tel/fax.
020 418 989
020 419 211

020 418 988
tel/fax.
020 418 987
020 418 989

* za popis lučkih ispostava kliknite na ime grada
 


Popis inspektora sigurnosti plovidbe Lučkih kapetanija:

List of the PSC Inspectors in Croatia
according to Article 11., Paragraph 7. of the Ordinance on the provision of navigational safety inspection
(Official Gazette of the Republic of Croatia nr. 112/14)
PSC INSPECTORS Authorized Apprentice
Mladen Mandić 012  
Alen Rukavina 003  
Davor Vidan 030  
Joško Vlašić 029  
Milivoj Andraka 010  
Nikola Beusan 028  
Toni Grgić 064  
Vladimir Malnar 046  
Boris Medić 002  
Neven Tomljanović 014  
Zoran Paškvan 008  
Igor Jadrušić 015  
Mate Vukić 164  
Emil Marinov   000
Danijel Franov 004  
Perislav Kronja 179  
Ivica Lazarić   000