Vlada: Usvojena Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda.

Podsjetimo, donošenje predmetnog podzakonskog propisa neophodno je zbog usklađivanja teksta Uredbe s posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 152/14) kada je institut „odobrenja za obavljanje lučkih djelatnosti" zamijenjen institutom „koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti" na unutarnjim vodama.

Nadalje, usvajanje izmjena članaka 8. i 13. omogućit će usklađivanje Uredbe sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilnikom o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija u dijelu koji se odnosi na metodologiju izrade Godišnjih programa i financijskih planova lučkih uprava.

Uz to, današnjim donošenjem Uredbe smanjit će se ovlast upravnom vijeću kod samostalnog odlučivanja sklapanja pravnih poslova lučke uprave na maksimalni iznos od 5.000.000 kuna umjesto dosadašnjih 10.000.000 kuna.