Vlada: Memorandum o suradnji između Republike Hrvatske i Međunarodne pomorske organizacije

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zaključka o prihvaćanju Memoranduma o suradnji između Republike Hrvatske i Međunarodne pomorske organizacije (IMO) o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu revizije države članice IMO-a.

Memorandumom se uređuje sudjelovanje Republike Hrvatske u programu revizije države članice IMO-a. Reviziju će u Republici Hrvatskoj, u skladu s ovim Memorandumom i Rezolucijom Vijeća IMO-a A.1067(28), provesti osobe koje za tu svrhu imenuje IMO. Svrha revizije je utvrđivanje stanja vezano za provedbu zahtjeva konvencije IMO-a od strane nadležnih tijela u Republici Hrvatskoj te ispravljanje uočenih nedostataka.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture ovlašćuje se da, u ime Republike Hrvatske, potpiše Memorandum, dok se za provedbu istog zadužuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Za suradnju u provedbi zadužuju se Ministarstvo okoliša i prirode, Državni hidrometeorološki zavod, Hrvatski hidrografski institut, Plovput d.o.o., Split te Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost.

Provedba predmetnog Memoranduma neće zahtijevati dodatna financijska sredstva iz Državnog proračuna jer će ista biti osigurana u okviru redovnih sredstava Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u Državnom proračunu za 2015. godinu iz kojih će se izvršiti povrat IMO-u.