Vlada: Usvojena Odluka o davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkih područja a kojom se utvrđuje obuhvat lučkog područja Uvale Vrnaža Šibenik kao izdvojenog lučkog bazena Gradske luke Šibenik.
 
U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet Šibensko-kninske županije Gradska luka Šibenik razvrstana je kao luka otvorena za javni promet županijskog značaja.
Također se predmetnim Prijedlogom odluke ispravlja greška u pisanju u odnosu na pogrešno navedeni podatak o površini izdvojenog lučkog područja luke Rogoznica - sidrišta.
Do pogreške je došlo prilikom prepisivanja podatka o površini sidrišta iz grafičkog prikaza obuhvata lučkog područja.