Vlada: Odluka o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za ugovaranje posla projektiranja rekonstrukcije željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica u luci Rijeka

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za ugovaranje posla projektiranja rekonstrukcije željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica u luci Rijeka, a kojom se daje suglasnost Lučkoj upravi Rijeka za ugovaranje posla projektiranja rekonstrukcije željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica u luci Rijeka.

Projekt predviđa rekonstrukciju željezničke stanice Rijeka-Brajdica i izgradnju intermodalnog terminala za ukrcaj i iskrcaj vagona, te predstavlja unaprjeđenje željezničke infrastrukture koja povezuje riječku luku s glavnim koridorima transeuropske prometne mreže. Projekt je usklađen sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske i lokalnim razvojnim planovima, te planovima operatera – koncesionara Jadranska vrata d.d., koji u namjeri povećanja prometa, planira veći dio prekrcanih kontejnera prevoziti željeznicom. Povećanjem prijevoza tereta željeznicom, doći će do smanjenja kamionskog prijevoza, što za sobom povlači i pozitivne učinke na okoliš.

Ukupna vrijednost provedbe Projekta rekonstrukcije željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica i kontejnerskog terminala Brajdica u luci Rijeka iznosi 35.556.000,00 EUR-a, a za sufinanciranje Projekta bit će osigurana bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda EU.