Potpisanim sporazumima omogućena realizacija projekata u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

Photo nsl pmJF-ZLUZD 18-5_16.jpg
Sporazume kojima se Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture obvezuje na sufinanciranje sa ukupno 5 milijuna kuna potpisala je danas u sjedištu Zadarske županije pomoćnica ministra Jadranka Fržop, ispred nadležne Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra i ravnatelj Županijske lučke Uprave Zadar, Davor Škibola, u nazočnosti župana Stipe Zrilića.

Pomoćnica ministra Fržop povodom potpisivanja dvaju sporazuma o sufinanciranju projekata sa Županijskom lučkom upravom Zadar istaknula je da su ovim sporazumima osigurana proračunska sredstva potrebna Lučkoj upravi Zadar kao nositelju svih investicijskih aktivnosti za nastavak radova na izgradnji trajektne luke Tkon, za što je resorno Ministarstvo iz Proračuna osiguralo sredstva u iznosu od 3 milijuna kuna, kao i sredstva potrebna za sufinanciranje Projekta dovršetka radova na rekonstrukciji obalnog zida u luci Petrčane, za što je osigurano ukupno 2 milijuna kuna.

"Ovi sporazumi koje smo danas potpisali svakako su pokazatelj jasne usmjerenosti ove Vlade u pogledu pružanja potpore realizaciji projekata županijskih i lokalnih luka i time jasno dajemo do znanja da smo itekako svjesni vrijednosti i značaja tih pomorskih infrastrukturnih objekata te upravo i sam Ministar Oleg Butković, kao čelnik resornoga Ministarstva svakako nastoji osigurati što više sredstava za županijske lučke uprave i upravo zato i radimo Nacionalni plan razvoja županijskih luka u okviru kojega će biti moguće povlačiti namjenska sredstva u ovu svrhu. Županijske lučke uprave su se zaista pokazale kao optimalni i najadekvatniji upravljači lučkom područjima i opravdali su svoj razlog postojanja. Posljednjih pet godina nažalost nije napravljeno ništa po pitanju donošenja Zakona o pomorskom dobru i ribarskim lukama, a što se pokazalo kao veliki nedostatak u pitanju kvalitetnoga gospodarenja pomorskim dobrom i donošenje ovoga Zakona nam je svakako zadatak i obaveza u predstojećem razdoblju". - rekla je pomoćnica ministra Jadranka Fržop u svome obraćanju.


Zadarski Župan Stipe Zrilić pozdaravio je potpisivanje ovih Sporazuma te se složio sa stavom pomoćnice ministra Fržop u pogledu značaja i uloge županijskih lučkih uprava kojima se treba omogućiti daljnji razvoj ali i opseg djelokruga s obzirom na do danas realizirane pozitivne rezultate u gospodarenju pomorskim dobrom i lukama otvorenima za javni promet od županijskog i lokalnog značaja.

Davor Škibola, ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar rekao je da potpisi na sporazumima rezultat permanentnoga rada i planiranja razvoja lučkih infrastruktura na upravnome području Zadarske županije te je izrazio nadu u još uspješniji nastavak realizacije drugih projekata na području Županijske lučke uprave Zadar.

"Izgradnja trajektne luke Tkon obuhvaća izgradnju nove trajektne luke Tkon koja treba omogućiti funkcioniranje redovitog trajektnog prometa Biograd-Tkon, a ovim projektom izgradit će se dvije iskrcajno-ukrcajne rampe, gat za trajekte, ukrcajno - iskrcajni trak za motorna vozila, kao i čekalište za ukrcaj u trajekt. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 40 milijuna kuna, a planira se realizirati kroz  tri do četiri proračunske godine. Rekonstrukcija obalnog zida luke Petrčane odvijat će se u četiri faze, a ukupni troškovi procjenjuju se na nešto više od 25.800.000,00 kuna.". - rekao je ravnatelj Škibola.

Sporazumima u okviru Programa izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja jamče se financijska sredstva potrebna za sufinanciranje modernizacije, obnove i izgradnja lučke ali i ribarske infrastrukture, a Republika Hrvatska je kroz resorno Ministarstvo unatrag 10 godina sufinancirala više od stotinjak projekata županijskih lučkih uprava pri čemu su izdaci Državnog proračuna za ovu namijenu dosegli iznos ulaganja od preko 350 milijuna kuna.

Samo tijekom ove 2016. godine za sufinanciranje županijskih i lokalnih luka Ministarstvo je osiguralo 40,4 milijuna kuna proračunskih sredstava, što je gotovo polovica iznosa osiguranih u prethodnome razdoblju 2012. do 2015. godine, u čemu se jasno očituje orijentacija Vlade u pogledu razvoja luka županijskog i lokalnog karaktera, a u cilju provođenja utvrđene politike transparentnosti trošenja proračunskih sredstava resorno Ministarstvo Javnim pozivom pozvalo je sve županijske lučke uprave da kandidiraju projekte za sufinanciranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije objekata podgradnje u 2016. godini u lukama otvorenim za javni promet od županijskog i lokalnog značaja temeljem kojega je u Ministarstvu zaprimiljeno 36 projektnih prijedloga kandidiranih od strane 18 županijskih lučkih uprava. Ukupna vrijednost zaprimljenih projektnih prijedloga je na razini od 111.893.586,61 kn, dok raspoloživa sredstva Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture iznose 40.400.000,00 kuna.

Prema donesenoj odluci osnovni kriterij koji su se bodovali radi odabira projekata za sufinanciranje su unapređenje kvalitete javnog pomorskog prijevoza u pogledu povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno, stvaranje boljih uvjeta za život na otocima i priobalnom području te stvaranje uvjeta i poticanje gospodarskog razvoja otoka i priobalnog područja i otklanjanje nedostatka na postojećoj infrastrukturi.

Nakon provedenog postupka evaluacije svih pristiglih projekata od strane resornoga Ministarstva odlučeno je da se u 2016. godini u Zadarskoj županiji sufinanciraju navedeni projekti slijedom čega su potpisani sporazumi koji jasno definiraju odnose i obaveze ugovornih strana >>> više >>>.