Održana treća po redu javna rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Photo jav_ras_st-6-2-2014-nsl.jpg
U Splitu je danas održana treća po redu javna rasprava o Nacrtu prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, na kojoj su ispred Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture sudjelovali ministar Siniša Hajdaš Dončić, pomoćnik ministra za pomorstvo Igor Butorac i načelnica Sektora za pomorsko dobro i lučki sustav Nina Perko.

Nakon pozdravne riječi, ministar Siniša Hajdaš Dončić održao je uvodnu prezentaciju o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, u kojoj je poseban naglasak stavio na najvažnije novine u Nacrtu prijedloga, a koje se odnose na osnivanje Agencije za pomorsko dobro, definiranje pojmova morskih plaža, sidrišta i privezišta, te omogućavanje efikasnijeg sustava kroz decentralizaciju ovlaštenja.

Na održanoj javnoj raspravi nazočilo je 60 sudionika, od kojih je 20 aktivno sudjelovalo u javnom izlaganju. Riječ je o predstavnicima Splitsko - dalmatinske i Šibensko - kninske županije, Grada Splita i Grada Šibenika, predstavnicima lokalne samouprave putem Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Udruge općina u Republici Hrvatskoj, zainteresiranih sektora Hrvatske gospodarske komore, državnih lučkih uprava, Otočnog sabora, poslodavaca i poduzetnika te obrtnika, udruga brodara, jedriličarskih udruga, udruga čartera, te sportskih luka.

Najčešći prijedlozi i pitanja, danas izneseni na javnoj raspravi odnose se na uređenje i definiranje pojmova vezanih za sportske i nautičke luke, sidrišta, čarter, te pristaništa. Također, kao i na prethodno održanim javnim raspravama o predmetnom Nacrtu prijedloga zakona, bilo je riječi i o osnivanju Agencije za pomorsko dobro, provođenju natječaja za koncesijska odobrenja, te o postupku davanja koncesije.

Po završetku izlaganja prijedloga predstavnika zainteresirane javnosti, ministar Hajdaš Dončić zahvalio se sudionicima na argumentiranim i konstruktivnim prijedlozima, koji će svakako biti uzeti u razmatranje, a također izrazio je i zadovoljstvo iznešenim prijedlozima sudionika, koji su ujedno sadržavali i rješenja, na način kako ih vidi lokalna i poslovna zajednica koja obavlja djelatnost na pomorskom dobru.

Održana javna rasprava u Splitu, treća je po redu nakon održanih javnih rasprava u Rijeci, 21. siječnja i Zadru, 31. siječnja, dok će se četvrta javna rasprava održati sutra, 7. veljače u Dubrovniku.

Na službenoj web stranici Ministarstva u tijeku je i internetsko javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama koje traje do 18. veljače 2014, a sve primjedbe i prijedloge sudionici javne rasprave mogu uputiti i pismenim putem na e-mail adrese jelena.bralic@mppi.hr i savjetovanje@mppi.hr