Vlada: Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - brodogradilištu Uljanik

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u luci posebne namjene - brodogradilištu Uljanik.

Odlukom se daje suglasnost na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra, luke posebne namjene-brodogradilišta Uljanik, danog u koncesiju trgovačkom društvu Uljanik d.d. Pula, a temeljem Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-brodogradilišta Uljanik (NN 131/2010 i 8/2011) i Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-brodogradilišta Uljanik, od dana 18. siječnja 2011 godine, Učilištu Uljanik, Ustanovi za obrazovanje odraslih, pod istim uvjetima pod kojima je dana koncesija.

Temeljem ove Odluke društvo Uljanik d.d. Pula, kao ovlaštenik koncesije i i Učilište Uljanik, Ustanova za obrazovanje odraslih, dužni su u roku od 30 dana od dana donošenja  Odluke, sklopiti ugovore o potkoncesiji i dostaviti ga Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na znanje.

Područje koje se daje u potkoncesiju obuhvaća kopneni dio pomorskog dobra površine 337,60 m2.