Vlada prihvatila Odluku o suglasnosti za kreditno zaduženje i državno jamstvo Lučke uprave Zadar

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade prihvaćen je prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora  između  Lučke uprave Zadar i Kreditanstalt fur Wiederaufbau za financiranje projekta Nove luke Zadar.

Također je prihvaćen i prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju državnog jamstva u korist Kreditanstalt fur Wiederaufbau za kreditno zaduženje Lučke uprave Zadar od 30. kolovoza 2007. godine. U točki II. mjenjaju se alineje 5. i 6., odnosno poček na otplatu glavnice vrijedi do 31.prosinca 2013., a dospijeće u 17 jednakih polugodišnjih rata, od kojih prva dospijeva 30. lipnja 2014., a zadnja 30. lipnja 2022. godine.

Vlada Republike Hrvatske 30. kolovoza 2007. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Zadar za kreditno zaduženje u inozemstvu kod Kreditanstalt fur Wiederaufbau, te Odluku o davanju državnog jamstva u korist Kreditanstalt fur Wiederaufbau za kreditno zaduženje Lučke uprave Zadar u iznosu od 120,000.000,00 eura za financiranje projekta Nova luka Zadar.