Zbog orkanske bure brojna nasukanja, pričinjena velika matrijalna šteta na plovilima, nema ozlijeđenih

Photo nsl nsk2MB ST 5-3_14.JPG
Zbog iznimno nepovoljnih vremenskih uvjeta uzrokovanih orkanskim udarima bure u glavnom na području nadzora plovidbe splitske i riječke lučke kapetanije poduzete su akcije spašavanja na moru.

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je cijeli niz akcija spašavanja plovila od potonuća i nasukanja te od osiguravanja plovnih područja od nekontrolirane plovidbe plutajućih objekata  i plovila bez nadzora.

Prva akcija pokrenuta je danas, 5. ožujka u 8.20 sati slijedom dojave da u Kaštelanskom zaljevu pluta kontejner te je na dojavljenu poziciju upućeno plovilo Lučke kapetanije Split, no djelatnici splitske Kapetanije zbog iznimno jakih udara bure i valovitog mora nisu uspjeli kontejner uzeti u tegalj već su ga prepratili do obližnje obale otoka Čiovo. Nalog za odsukavanje kontejnera biti će izdan vlasniku kada to dopuste vremenski uvjeti. Na moru kao niti na poziciji nasukanja nije uočeno onečišćenje mora.

Slijedeća akcija na moru poduzeta je također na splitskom području nadzora sigurnosti plovidbe danas u 15.05 sati kada je MRCC Rijeka zaprimila dojavu o nekontroliranom kretanju tri broda na poziciji splitske Sjeverne luke, o čemu je obaviještena nadležna Lučka kapetanija Split čiji djelatnici su ubrzo pristigli na dojavljenu pozciju gdje su uočili tri broda kojima su zbog jakih udara bure popucali privezni konopi te su počeli nekontrolirano plutati iz splitske „Sjeverne Luke“ ka ratnoj luci „Lora“. Prilikom nekontrolirane plovidbe brodovi nošeni burom udarili su u lukobran ratne luke „Lora“ te su se ubrzo potom i nasukali. Djelatnici Lučke kapetanije Split utvrdili su da su brodovi naziva „Vranjic“, luke upisa Split, BT 970, pogonjen strojem snage 732 kW, zatim motorni brod naziva „Krka“, luke upisa Split, BT 1032, pogonjen dvama strojevima pojedinačne snage 441 kW te motorni brod naziva “Orebić“, luke upisa Split, BT 942, snage stroga od 736 kW. Sva tri motorna broda u vlasništvu su hrvatske brodarske tvrtke Splitska plovidba te su se do nezgode nalazili na 'mrtvome vezu' u pripremni za rezalište. Na brodovima srećom nije bilo članova posade niti goriva tako da je izbjegnuto onečišćenje mora. Vlasnik brodova je slijedom naloga za odsukavanje koji su izdali djelatnici splitske Kapetanije angažirao dva tegljača hrvatske tvrtke Brodospas, a na pozciju nasukanja pristigao je i brod splitske Kapetanije, no pristup nasukanim brodovima nije bio moguć zbog orkanskih udara bure, koja je u 16.45 sati prouzročila odsukavanje motornog broda naziva „Vranjic“, koji se zatim nastavio nekontrolirano kretati morem u smijeru otoka Čiovo. Pristup Brodospasovih tegljača do presotala dva nasukana broda također nije bio moguć, nakon čega se brod Lučke kapetanije Split u 18.00 vratio u Split, a akcija odsukavanja odgođena je dok se ne poboljšaju vremenski uvjeti na moru.

U Središnjici su tijekom dana zaprimljene brojne dojave o otrgnućima većih i manjih plovila sa privezišta, nekontroliranim plutanjima otrgnutih plovila bez posade morem te o nasukanjima, no u tim nezgodama nema ozlijeđenih niti onečišćenja mora.