Vlada: Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja u akvatoriju Vrgadskog kanala

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala.

Obaviješću se raspisuje javni natječaj za dodjelu koncesije na pomorskom dobru ukupne površine 40.000,00 m2, a radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kapaciteta do 700 tona godišnje. Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Početni iznos naknade za koncesiju iznosi 0,50 kuna po m² zauzete površine, odnosno minimalno 20.000,00 kuna godišnje, dok početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 0,30 % od ukupnog prihoda ostvarenog na predmetnom području.