Vlada: Usvojena Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra kod Velog Školja

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe kod Velog Školja, južno od uvale Vela Lamjana.

Predmetnom Odlukom daje se koncesija na pomorskom dobru površine 110.325,00 m2 trgovačkom društvu „Cromaris“ d.d. iz Zadra na vremensko razdoblje od 30 (trideset) godina.

Stalni dio godišnje koncesijske naknade koju je Ovlaštenik koncesije dužan plaćati za gospodarsko korištenje pomorskog dobra iznosi 0,50 kuna po m2 zauzete površine (55.163,00 kuna godišnje) dok promjenjivi dio iste iznosi 0,30% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom području.

Ovlaštenik koncesije dužan je u pomorsko dobro koje se daje u koncesiju uložiti sveukupno 27.370.998,00 kuna kao investicijsko ulaganje, a sve u opsegu i na način opisan u Studiji gospodarske opravdanosti. Dozvoljena godišnja količina uzgoja bijele ribe na predmetnom području iznosi 970 tona godišnje.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji Ovlaštenik koncesije dužan je dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist RH na iznos od 1.368.549,90 kuna, a što je 5% od ukupne vrijednosti investicije, s rokom važenja od 6 mjeseci.

Nadalje, Ovlaštenik je dužan dostaviti ovjerene zadužnice na iznos od dvije godišnje naknade za stalni dio koncesijske naknade, u ukupnom iznosu od 110.326,00 kuna.