Vlada RH: Usvojena Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Novi Vinodolski.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je zaprimilo zahtjev trgovačkog društva Nautica Mare d.o.o. (ovlaštenik koncesije) za produženjem roka za izgradnju luke i dostavu uporabne dozvole.

U zahtjevu se ističe kako je ovlaštenik koncesije u luku do sada uložio 35 milijuna kuna, većinom u izvođenje građevinskih radova.

S druge strane, nemogućnost podmirenja troškova za izvođenje radova dovela je do promjene vlasničke strukture društva na način da su vlasnik i direktor izvođača radova, trgovačkog društva GPP Mikić, preuzeli vlasničke udjele, čime su stvoreni pozitivni preduvjeti za osiguranje financiranja projekta izgradnje luke.

Stoga se danas usvojenom Odlukom produžuje rok za izgradnju luke i dostavu uporabne dozvole do 01. lipnja 2017. godine (prethodni rok je do 31. srpnja 2016.) te se istodobno zadužuje Ovlaštenik koncesije da dostavi Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture produženje garancije radi dobrog izvršenja posla s rokom važenja do 1. prosinca 2017. godine.