Vlada usvojila prijedloge odluka o davanju suglasnosti na Odluke Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč i Lučke uprave Pula.

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč te Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Pula.

Donošenjem ovih  Odluka  Lučka uprava Poreč i Lučka uprava Pula proširit će nadležnost na sva područja koja se u stvarnosti koriste kao lučka područja, a koji su bili izvan lučkog sustava. Na taj će se način omogućiti naplaćivanje lučkih pristojbi i naknada koje se ranije nisu mogle naplaćivati budući su se nalazila izvan lučkog sustava.

Lučkoj upravi Poreč, usvajanjem ovog prijedloga Odluke, proširena je nadležnost nad sidrištima Cruiser i Uvala Busoja te na Molo Hotela „Funtana“.  Lučkoj upravi Pula proširena je nadležnost nad lučkim područjem luke Runke, utvrđeno je izdvojeno lučko područje - sidrište Vinkuranska vala te iz nadležnosti izuzete luke Peroj i Banjole.

Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama  propisano je da županijska skupština utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja na svom području, u skladu s prostornim planovima i uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a temeljem kojeg je Skupština Istarske županije zatražila davanje suglasnosti Vlade RH na navedene Odluke o dopunama Odluka o osnivanju Lučkih uprava Poreč i Pula.

Prijedlozi Odluka usvojeni u četvrtak na sjednici Vlade nemaju fiskalni učinak.