Vlada: Usvojene Odluke o davanju suglasnosti na Odluke Županijskih skupština kojima se utvrđuju granice lučkih područja

Photo vijest24062015.png
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila niz Odluka kojima se daju suglasnosti na pojedinačne odluke Županijskih skupština četiriju primorskih županija, a kojima se utvrđuju granice lučkih područja čiji su obuhvati u skladu s dokumentima prostornog uređenja.

Slijedom navedenoga usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Skupštine Istarske županije o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rovinj. Odluka Županijske skupštine odnosi se na proširenje lučkog područja luke Rovinj te utvrđivanje lučkog područja za izdvojena lučka područja luke Rovinj – gatovi i pristani (osim za izdvojeno područje AC Valdaliso).

Nadalje, usvojena je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije. Odluka se odnosi na proširenje lučkog područja za 31 luku, te utvrđivanje lučkog područja za 20 luka.

Vlada je usvojila i Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja. Odluka Županijske skupštine Šibensko-kninske županije odnosi se na proširenje lučkog područja za 12 luka te utvrđivanje lučkog područja za 1 luku.

Zaključno, Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja. Odluka Županijske skupštine odnosi se na proširenje nadležnosti  Županijske lučke uprave Zadar na nove luke i proširenje obuhvata lučkih područja  za 108 luka županijskog i lokalnog značaja.