Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture primljeno u punopravno članstvo Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije i sredstava za pomorsku navigaciju IALA

Photo vijest-21-6-2016/Fotografija-0090 (3).jpg
Vijeće IALA-e na 62. sjednici koja se održala 21. lipnja 2016. godine u Lisabonu potvrdilo je pristupanje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao punopravnog člana i nacionalnog predstavnika u Međunarodno udruženje uprava pomorske signalizacije i sredstava za pomorsku navigaciju IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities).
Od osnutka 1957. godine IALA kontinuirano sudjeluje u razvoju sustava i sredstava sigurne i učinkovite pomorske plovidbe, pružajući podršku, smjernice i preporuke pomorskim administracijama i pomorskoj industriji diljem svijeta u postizanju najviših standarda sigurne plovidbe, zaštite ljudskih života na moru i zaštite morskog okoliša na globalnoj razini uz primjenu najnovijih tehničko-tehnoloških dostignuća u pomorstvu.
Članstvom u ovoj značajnoj međunarodnoj organizaciji, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture napravilo je dodatni  korak u jačanju sposobnosti radi ostvarenja jednog od ključnih ciljeva Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine, a to je kontinuirano podizanje razine sigurnosti plovidbe u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske kroz uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom (VTS) u tehničkim i operativnim segmentima, te uspostavu sustava ranog otkrivanja i uklanjanja sigurnosnih rizika u pomorskom prometu kroz razvoj i primjenu koncepta e-Navigation.

mppi         mppi