Otvorene ponude za linije velike vrijednosti

Photo hrvat_v.jpg
Drugi dio ponuda prispjelih na natječaj za dobivanje koncesije za održavanje 23 državne trajektne i osam klasičnih brodskih linija otvoren je u nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara, u ponedjeljak 6. svibnja 2013. godine, u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet. Otvorene su ponude za preostalih sedam trajektnih i jednu brodsku liniju, na koje su se javila tri hrvatskih brodara s ukupno osam ponuda.

Sukladno odluci Upravnoga vijeće Agencije, obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje linijskoga obalnoga pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama objavljene su 25. ožujka 2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave, a linije velike vrijednosti su:
- 401 Zadar – Ist – Silba – Premuda - Mali Lošinj
- 433 Zadar - Rivanj - Sestrunj - Zverinac - Molat - Ist
- 435 Zadar – Bršanj - Rava
- 602 Vis - Split
- 604 Lastovo - Vela Luka - Split
- 604a Vela Luka - Lastovo
- 636 Split - Rogač
- 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik

Zbog specifičnosti plovidbenoga reda natječaj za koncesioniranje triju linija na zadarskom području (401 Zadar – Ist – Olib – Silba – Premuda - Mali Lošinj, 433 Zadar – Sestrunj – Žverinac - Molat i 435 Zadar - Bršanj - Rava) objavljen je 'u paketu', jednako kao i natječaj za linije 604 Ubli - Vela Luka - Split i 604a Ubli - Vela Luka.

Nacionalni brodar Jadrolinija dao je ponudu za sve linije velike vrijednosti, tvrtka G&V line d.o.o natjecala se za brodsku liniju 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik, dok je Linijska nacionalna plovidba d.d. dala ponude za trajektne linije 602 Vis – Split i 636 Split – Rogač.

Stručna povjerenstva će ponude pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, a brodarima čije ponude budu prihvaćene bit će najkasnije do 30. lipnja 2013. godine potpisani ugovori koji će, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Poglavlje 7. Prometna politika, a koji se odnosi na primjenu Uredbe Vijeća Europe 3577/92, vrijediti do 31. prosinca 2016. godine, priopćeno je iz Agencije za obalni linijski pomorski prijevoz.