Vlada RH: Usvojena Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Uredbom se uređuje unutarnje ustrojstvo Ministarstva, nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica te njihov djelokrug, način upravljanja, okvirni broj potrebnih državnih službenika i namještenika, kao i druga pitanja važna za rad Ministarstva.

Današnjim usvajanjem Uredbe u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture se ustrojava  Kabinet ministra, Glavno tajništvo, Uprava pomorstva, Uprava sigurnosti plovidbe (u čijem su sastavu Lučke kapetanije: Pula, Rijeka, Senj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Dubrovnik, Sisak, Osijek, Slavonski Brod i Vukovar te ispostave lučkih kapetanija), Uprava unutarnje plovidbe, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Uprava kopnenog prometa i inspekcije, Uprava za strateško planiranje i EU fondove, Uprava za proračun i financije kao i tri (3) samostalne službe i to za odnose s javnošću, unutarnju reviziju te europske poslove i međunarodnu suradnju.

Sukladno usvojenoj Uredbi u Ministarstvu je predviđen okvirni broj od 1008 izvršitelja, dok se broj upravnih organizacija sa sedam (7) povećava na njih ukupno osam (8).

Također, ponovno se ustrojava Uprava unutarnje plovidbe.

Usvajanjem Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture postići će se svrhovitija podjela nadležnosti između ustrojstvenih jedinica, uključujući bolju organizaciju i povećanje učinkovitosti rada Ministarstva.