Vlada: Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala

Photo VRH-ulaz.jpg

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe u akvatoriju Vrgadskog kanala, a kojom se daje koncesija na pomorskom dobru trgovačkom društvu KORNAT ITTICA d.o.o., u svrhu obavljanja djelatnosti uzgoja bijele ribe (lubin i komarča), kapaciteta 700 tona godišnje na lokaciji akvatorija između otoka Vrgada i otoka Veliki i Mali Školjić u Vrgadskom kanalu, na vremensko razdoblje od 20 godina.

Ovlaštenik koncesije dužan je u koncesijsko pomorsko dobro uložiti sveukupno 5.757.430,48 kuna kao investicijsko ulaganje, od čega se 59.410,00 kuna odnosi na investiciju u zaštitu okoliša koncesijskog područja.

Površina uzgojnog polja koje se daje u koncesiju iznosi 40.000,00 m2,  stoga godišnja naknada za stalni dio iznosi 20.800,00 kuna, dok procijenjena vrijednost promjenjivog dijela koncesijske naknade prema studiji gospodarske opravdanosti iznosi 98.552,60 kuna godišnje.

Također, predmetnom Odlukom pridonosi se smanjenju nezaposlenosti, budući će većina zaposlenih biti otočno stanovništvo koje spada u kategoriju teško zapošljivih djelatnika.