Priopćenje Ministarstva slijedom donesene Odluke Lučke uprave Dubrovnik o stavljanju izvan snage Predugovora Ugovoru o koncesiji za Putnički terminal Gruž

Photo kruzeri DU _11.jpg
Upravno vijeće Lučke uprave Dubrovnik kolektivno je tijelo sačinjeno od članova koji samostalno raspravljaju i donose odluke u svome djelokrugu rada, u interesu Republike Hrvatske.

Osnivač Lučke uprave Dubrovnik je Vlada Republike Hrvatske, koja ujedno imenuje većinu članova u Upravno vijeće.

Lučku upravu Dubrovnik kao ustanovu predstavlja i zastupa Ravnatelj.

Ovlasti Upravnog vijeća i Ravnatelja propisane su Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture podržava svaku buduću investiciju u kojoj će svi sudionici raditi u interesu realizacije projekata, uz koordinaciju i uključenost svih tijela po nadležnostima.