Vlada usvojila Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona (EU)

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, s Nacrtom konačnog prijedloga toga zakona, kojim se usklađuje zakonodavstvo RH s pravnom stečevinom EU te se ispravljaju uočene pogreške u izričaju pojedinih odredbi.

Naime, to usklađivanje se odnosi na primjedbe Europske komisije u postupku odobravanja poreza po tonaži broda kao dozvoljene potpore u skladu sa Smjernicama Zajednice o državnim potporama u pomorskom prometu, te se ovim Zakonom  stvaraju pretpostavke za izravnu primjenu Uredbe (EZ) br. 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Isto tako Zakonom se jasnije utvrđuju prava i obveze u pogledu uređenja i održavanja plovnosti plovnih putova, reguliraju se način i uvjeti postavljanja i održavanja objekata sigurnosti plovidbe, uvodi se Registar objekata sigurnosti plovidbe kao javna knjiga u elektroničkom obliku, uvodi se klasifikacija objekata sigurnosti plovidbe, te se uvodi i elektronički Registar luka koji vode lučke kapetanije.

Među novinama usvojenog prijedloga Zakona je konsolidacija  i preciznije uređivanje odredba koje se odnose na naknade propisane Pomorskim zakonikom, gdje se primjerice ukidaju naknada za upis u odgovarajuće upisnike odnosno očevidnike RH i naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja koju plaćaju samo strane brodice i jahte namijenjene razonodi, športu ili rekreaciji kada plove i borave u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske.

Objedinjuje se naknada za sigurnost plovidbe i zaštitu od onečišćenja sa sadašnjom naknadom za korištenje objekata sigurnosti plovidbe, dok naknada za uporabu objekata sigurnosti plovidbe kao prihod trgovačkog društva Plovput ostaje i dalje kako je utvrđena postojećim Pomorskim zakonikom. Nadalje, naknada za odobravanje izobrazbe koju plaćaju pomorska učilišta i naknada koju plaćaju osobe koje polažu ispite za stjecanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti pomoraca i nautičara ovim izmjenama je propisano da će se dio prihoda od ovih naknada iskoristiti za pokriće troškova održavanja praktičnog dijela ispita.

Procjenjuje se da će zbog predloženih izmjena i dopuna Zakona vezano za obračun i naplate naknada, doći do porasta prihoda  u državni proračun za oko 10,5 milijuna kuna godišnje u 2015. te 10 milijuna kuna godišnje u 2016. I u narednim godinama.