Skopljen Ugovor o nabavci usluge izrade Nacionalnoga plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja

Photo w luke_14.jpg
Temeljem provedenog javnog natječaja na koji su se javile 3 međunarodne konzultantske tvrtke, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture  i zajednica ponuditelja Planet S.A., Grčka, Rogan and Associates S.A., Grčka i EUfondia d.o.o, Zagreb 24. ožujka 2016. godine sklopili su Ugovor o nabavci usluge izrade „Nacionalni plan razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja“ u vrijednosti od 4.919.200,00 kn s PDV-om s čime su  započele aktivnosti izrade Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja.

Izrada Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja sufinancira se sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 85% prihvatljivih troškova projekta, a potrebna je kako bi se omogućio njihov daljnji efikasan i održivi razvoj, te doprinijelo zaštiti i očuvanju okoliša na područjima njihova djelovanja.

Nacionalni plan je osnovi dokument koji će na sustavan i cjelovit način sagledati potrebe pomorsko-putničkog prometnog sustava županijske i lokalne razine te dati smjernice razvoja za buduće razdoblje.

Takav strateški dokument omogućiti će jedinstven razvoj ukupnog priobalnog i otočnog područja imajući u vidu socio-ekonomske potrebe otočnog stanovništva i gospodarstva tog kraja. S druge strane, ovaj dokument nužan je preduvjet koji omogućuje u slijedećem koraku konzumiranje financijskih sredstava fondova Europske unije.

Ovim nacionalnim planovima utvrditi će se točan smjer razvoja svake pojedine luke, nužne investicije i dinamiku ulaganja kako bi se realno i odgovorno pratile stvarne potrebe.

Donošenjem i provođenjem strateškog Nacionalnog plana razvoja definirati će se glavne smjernice daljnjih ulaganja u lučku infrastrukturu i usluge u funkciji postizanja općeg i posebnih ciljeva.

S tim u vezi pozivamo vas da svoje komentare i prijedloge smjera razvoja županijskih i lokalnih luka dostavite na zluplanovi@pomorstvo.hr.
Više informacija o samom projektu možete naći na sljedećem linku >>> više >>>