Pravilnik o ukrcaju naoružane pratnje na brodove

Photo w AllOnBoard.jpg

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture donijelo  je Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove hrvatske državne pripadnosti.

Mogućnost ukrcaja naoružane pratnje za brodove pod hrvatskom zastavom propisana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka koje je Ministarstvo donijelo u svibnju ove godine kao jednu od mjera zaštite sve učestalijih napada pirata i oružanih pljačkaša na brodove u međunarodnoj plovidbi u određenim morskim područjima, a na kojima nerijetko plove hrvatski pomorci.

Cilj ovakvog Zakonskog rješenja je osiguravanje veće sigurnosne zaštite hrvatskih pomoraca, a u skladu s usvojenim smjernicama Međunarodne pomorske organizacije (IMO) prema kojima je brodarima omogućen ukrcaj oružane pratnje u zonama visokog rizika.

Pri izradi Pravilnika, zatražena je i suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva obrane.

Pravilnikom su propisani uvjeti za pravne osobe koje pružaju usluge ukrcaja osoba za naoružanu pratnju na brodove, a Ministarstvo pomorstva na zahtjev brodara izdaje Dopusnicu, dok troškove ukrcaja snosi brodar.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, a stupa na snagu sutra, 17. studenog 2012. godine.

Popis pravnih osoba kojima Ministarstvo izda Dopusnicu, u skladu s odredbama Pravilnika biti će objavljen na službenim stranicama  www.mppi.hr.