Vlada: Hajdaš Dončić umjesto Komadine u skupštinama trgovačkih društava

Photo SHD-Vlada 4_12.jpg
Zbog razrješenja dosadašnjeg i imenovanja novog ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, Vlada je na današnjoj sjednici izmijenila Odluku o imenovanju članova stalnih radnih tijela Vlade Republike Hrvatske, kojom je Zlatko Komadina razriješen dužnosti člana Koordinacije za regionalni razvoj i fondove Europske unije i člana Koordinacije za gospodarstvo, a Siniša Hajdaš Dončić imenovan je novim članom navedenih koordinacija.

Donesena je Odluka o zastupanju Republike Hrvatske kao člana (dioničara) društva Croatia Airlines d.d., kojom se ovlašćuje novi ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da u ime Vlade Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku kao člana dioničara navedenog Društva. Spomenutom odlukom stavlja se izvan snage dosadašnja Odluka od 23. veljače 2012. godine, te je Zlatku Komadini povučena ovlast.

Također, donesene su odluke o zastupanju Vlade Republike u Skupštini društva Hrvatske autoceste d.o.o. i Hrvatske ceste d.o.o., kojima se ovlašćuje Siniša Hajdaš Dončić da zastupa Vladu Republike Hrvatske u skupštinama navedenih društava, a dosadašnje odluke stavljaju se izvan snage.

Donesen je i Zaključak kojim se Siniša Hajdaš Dončić određuje za člana Skupštine društva Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o., koji predstavlja Vladu Republike Hrvatske, a dosadašnji Zaključak stavlja se izvan snage.

Isto tako, donesene su odluke o zastupanju Vlade Republike Hrvatske u Skupštini društva Odašiljači i veze d.o.o. i HP-Hrvatska pošta d.d., kojima se ovlašćuje ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić da u ime Vlade Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku na sjednicama skupština društava, a dosadašnje odluke stavljaju se izvan snage.

Donesene su i odluke o zastupanju Republike Hrvatske kao člana društva Aerodrom Brač d.o.o. i društva Zračno pristanište Mali Lošinj d.o.o., kojima se ovlašćuje Siniša Hajdaš Dončić da u ime Vlade Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku kao člana društava. Dosadašnje odluke stavljaju se izvan snage.

Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Siniša Hajdaš Dončić također je imenovan novim članom Upravnog vijeća Agencije za upravljanje državnom imovinom, Vijeća Projekta „Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol“ te Povjerenstva za provedbu javnog natječaja u svrhu realizacije programa „Brijuni Rivijera“ na lokacijama Pineta, Hidrobaza i Otok Sv. Katarina-Monumenti, a dosadašnji član navedenih tijela Zlatko Komadina razriješen je dužnosti.