Vlada RH: Usvojen Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona.

Konvencija predstavlja međunarodni instrument kojim se propisuju unificirana pravila o lociranju, označavanju i uklanjanju podrtina koje mogu predstavljati iznimnu opasnost za sigurnost plovidbe i morski okoliš i čija sanacija često iziskuje veliki financijski trošak.

Istom se predviđa obvezno osiguranje ili drugo financijsko jamstvo, kao što je garancija banke ili druge relevantne institucije, za sve upisane vlasnike plovila bruto tonaže 300 i više.

Obzirom da su države stranke u skladu s ovom Konvencijom ovlaštene izdavati svjedodžbe o postojanju takvog osiguranja, i hrvatska bi nadležna tijela, po stupanju na snagu Konvencije, mogla izdavati takve svjedodžbe.

Inače, Republika Hrvatska je već otprije preuzela neke temeljne odrednice ove Konvencije te ih ugradila u svoj zakonodavni okvir. Tako su odredbama Pomorskog zakonika uređena pitanja vađenja i uklanjanja podrtina i potonulih stvari, te su propisana pravila koja se primjenjuju na podrtine koje se nalaze u teritorijalnom moru, unutarnjim morskim vodama, zaštićenom ekološko – ribolovnom pojasu ili u epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske.