Vlada: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - brodogradilišta Kraljevica

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Kraljevica.

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture zaprimilo je dopis stečajne upraviteljice kojim se predlaže prijenos koncesije s društva Brodogradilište Kraljevica d.d. u stečaju, na novog ovlaštenika koncesije društvo Dalmont d.o.o., Kraljevica. Sukladno Odluci donesenoj na Skupštini vjerovnika i prijedlogu Ovlaštenika koncesije zastupanog po stečajnoj upraviteljici, a u cilju očuvanja radnih mjesta i gospodarske aktivnosti na koncesijskom području, predlaže se donošenje predmetne Odluke.

Novi ovlaštenik koncesije, društvo Dalmont d.o.o. zadužuje se da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke dostavi ovjerene zadužnice na ukupni iznos od 1.114.560,00 kuna u korist Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture kao instrument osiguranja naplate naknade za  koncesiju (u suprotnom se neće potpisati Ugovor o prijenosu koncesije), te preuzme ugovore o potkoncesiji  sklopljene između Brodogradilišta Kraljevica d.d., u stečaju i društava Kvarnerplastika d.o.o., Rijeka, Takala d.o.o., Praputnjak i Vidis d.o.o., Kraljevica. Nadalje, po donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Kraljevice, društvo je dužno pokrenuti postupak kojim će se odluka o koncesiji luke posebne namjene – brodogradilišta Kraljevica uskladiti s istim.

Brodogradilište Kraljevica d.d. u stečaju zadužuje se da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke raskine Ugovor o potkoncesiji sklopljen s društvom Dalmont d.o.o.

Temeljem ove Odluke ovlašćuje se ministar pomorstva, prometa i infrastrukture da potpiše ugovor o prijenosu koncesije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.