U okviru Europskog IPA Adriatic projekta BALMAS obavljeno demonstracijsko uzorkovanje balastnih voda u riječkoj luci

Photo nsl MPPI-balmas 28-9_16.jpg
Višegodišnji napori međunarodne pomorske zajednice da ublaži prijetnje, rizike i opasnosti koji proizlaze iz prijenosa vodenih organizama i patogena putem balastnih voda kulminirali su 13. veljače 2004. godine kada je na Međunarodnoj konferenciji o upravljanju brodskih balastnih voda i taloga, održanoj u sjedištu Međunarodne pomorske organizacije (IMO) u Londonu, 13. veljače 2004. godine, konsenzusom usvojena Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima, 2004. godine.

Konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama predstavlja najznačajniji međunarodni instrument usmjeren na sprečavanje širenja morskih organizama i patogena putem balastnih voda kroz postupke upravljanja i kontrole brodskog vodenog balasta.

Republika Hrvatska pristupila je rješavanju problema prijenosa organizama putem balastnih voda kroz niz aktivnosti, prvenstveno, donošenjem Pravilnika o upravljanju i nadzoru vodenog balasta („Narodne novine“ br. 55/07), a kasnije i Pravilnika o upravljanju i nadzoru balastnih voda („Narodne novine“ br. 128/12), kojim su propisane mjere upravljanja balastnim vodama te uveden obavezni sustav izvješćivanja podrijetla i količina balastnih voda koje se prevoze na brodovima koji uplovljavaju u hrvatske luke.

Nadalje, Hrvatski sabor je na sjednici 30. travnja 2010. godine donio Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine.

Time je Republika Hrvatska, ratifikacijom BWM Konvencije, dala jasan znak o svojoj opredijeljenosti za razvoj pomorstva na temeljima zaštite okoliša i održivog očuvanja prirodnih staništa.

Na međunarodnoj razini, Republika Hrvatska od 2007. godine djeluje kao „Država Vodeći Partner̋u mediteranskoj regiji međunarodnog projekta, Globalnog fonda za zaštitu okoliša, Programa ujedinjenih naroda za razvoj i Međunarodne pomorske organizacije „GloBalast Partnerstvo 2007-2012“ (GEF-UNDP-IMO GloBallast Partnership Project),te je jedna od inicijatora izrade Sredozemne strategije upravljanja balastnim vodama i invazivnim vrstama kojom se želi osigurati što učinkovitija primjena svih mjera koje propisuje BWM Konvencija.

Kao svojevrsni nastavak gore započetih aktivnosti u pogledu učinkovitijeg nadzora i upravljanja brodskih balastnih voda Republika Hrvatska kroz Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture unatrag tri godine u svojstvu projektnog partnera sudjeluje u provedbi Europskog IPA Adriatic projekta “BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM FOR ADRIATIC SEA PROTECTION“ akronima BALMAS.

Ovaj europski projekt svojim se aktivnostima naslanja na učinkovitu primjenu Ballast water management konvencije na Jadranu, a ujedno aktivnostima nastoji smanjiti rizik od unosa štetnih morskih organizama i patogena. U projektu čija je vrijednost veća od 6 milijuna EUR a koji se realizira u okviru IPA ADRIATIC programa sudjeluje više od 20 projektnih partnera. Više o samom projektu možete naći na službenim stranicama projekta i to pod www.balmas.eu.

Jedna od aktivnosti ovog projekta podrazumijevala je i nabavku opreme za uzorkovanje i analizu sadržaja balastnih voda koja je od strane Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture nabavljena početkom ovog mjeseca te kasnije ustupljena na korištenje inspektorima Lučke kapetanije Pula, Rijeka, Šibenik, Split i Ploče.

U sklopu navedene aktivnosti 27. rujna 2016. godine na brodu u luci Rijeka obavljeno je demonstracijsko uzorkovanje balastnih voda kojim se željelo pokazati postupak njezine primjene i učinkovitosti. Slično demonstracijsko uzorkovanje predviđeno je i 29. rujna 2016. godine u luci Ploče za inspektore lučkih kapetanija koji dolaze iz južnog dijela Jadrana.

Na demonstracijskom uzorkovanju sudjelovali su članovi projektnog tima iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Pomorskog fakulteta u Rijeci,  Instituta Ruđer Bošković, Centra za istraživanje mora iz Rovinj te PSC inspektori Lučke kapetanije Rijeka i Senj pri čemu su djelatnici Centra za istraživanje mora demonstrirali postupak uzorkovanja balastnih voda s ciljem provjere zadovoljavanja standarda D-1 i D-2 sukladno odredbama Međunarodne konvencije o nadzoru upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine.

Obzirom da Konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama stupa na snagu 8. rujna 2017. godine predstavljena aktivnost je imala za cilj prikazati trenutne mogućnosti provjere balastnih voda na brodovima u Republici Hrvatskoj te ukazati na potrebne dodatne aktivnosti koje će se trebati napraviti u slijedećem periodu, a kako bi se u potpunosti zadovoljili zahtjevi Konvencije u trenutku njezine pune primjene.