Vlada: Usvojeno rješenje o odbijanju ponude trgovačkog društva Hotel Medena i Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj 221. sjednici usvojila rješenje o odbijanju ponude trgovačkog društva Hotel Medena koja je pristigla na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena kao nevaljana jer nije izrađena u skladu s navedenom Obavijesti i dokumentacijom za nadmetanje.

Naime, ponuditelj Hotel Medena Seget Donji u ponudi navodi da na predmetnom pomorskom dobru planira izgradnju pristaništa s izvlačenjem za plovila dužine 10 do 15 metara, odnosno za lučicu za 30 plovila što nije  predmet koncesije budući da se koncesija daje u svrhu gospodarskog korištenja plaže bez mogućnosti izgradnje.

Također u natječajnoj dokumentaciji navedene  su djelatnosti koje se mogu obavljati na ovom pomorskom  dobru što ne uključuje obavljanje djelatnosti priveza plovila koju ponuditelj u svojoj ponudi predviđa.

Također, usvojena je i Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Donji Seget, predio ispred hotela Medena kao nevaljana, budući da je jedina zaprimljena ponuda odbijena.