Stručni seminar o zaštiti okoliša u pomorstvu

Photo nsl w MMSA prez 4_12.jpg

Zagrerb, 18. travnja 2012. - stručni seminar o zaštiti okoliša u pomorstvu u organizaciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Europske agencije za sigurnost plovidbe (EMSA)U organizaciji Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Europske agencije za sigurnost plovidbe (EMSA) danas je započeo dvodnevni seminar pod nazivom Zaštita okoliša u pomorstvu.

Seminar se održava u cilju podizanja učinkovitosti i cjelovite provedbe propisa iz zaštite okoliša, usmjeren na zaštitu mora od onečišćenja s brodova kako bi se jačala učinkovitost provedbe pravne stečevine EU s kojom su u potpunosti usklađeni hrvatski propisi iz područja zaštite mora od onečišćenja.

Najvažniji problemi zaštite mora, a time i održivog razvitka su iznenadna onečišćenja mora s pomorskih objekata, nesreće pri prijevozu nafte i naftnih prerađevina te problem unosa stranih morskih organizama i patogena u morski okoliš, istaknuo je načelnik u Upravi zaZagreb, 18. travnja 2012. - Lukša Čičovački, načelnik u Upravi za sigurnost plovidbe, naglasio je kako EU i RH provode niz zaštitnih mjera u cilju povećanja sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja sigurnost plovidbe Lukša Čičovački. EU i RH provode niz zaštitnih mjera u cilju povećanja sigurnosti plovidbe i zaštite mora od onečišćenja, naglasio je.

Dodao je kako značajan pritisak na morski okoliš dolazi uslijed razvoja nautičkog turizma zbog veće količine otpada i fekalnih voda. Javlja se i povećana prijetnja okolišu od podstandardnih brodova, a vjerojatnost pomorskih nesreća povećava se razmjerno smanjenju životnih i radnih uvjeta pomoraca.

Poduzimanje mjera zaštite mora i okoliša od onečišćenja s brodova od velike je važnosti i za održivi razvoj obale i priobalnih zajednica, kazao je predstavnik Delegacije EU u RH Dimitrios Kalogeras.

Uz predstavnike Europske agencije za sigurnost plovidbe seminaru Zagreb, 18. travnja 2012. - Dimitrios Kalogeras, predstavnik Delegacije EU u RH kazao je kako oduzimanje mjera zaštite mora i okoliša od onečišćenja s brodova od velike je važnosti i za održivi razvoj obale i priobalnih zajednicaprisustvuju djelatnici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i prirode te Agencije za zaštitu okoliša.