Održana opća vježba pregleda sustava sigurnosne zažtite u splitskoj gradskoj luci

Photo nsl 1 ST LK - LU - DUZS akcija 25-3_14.JPG
U sklopu redovnog pregleda lučkog sustava sigurnosne zaštite održana je opća vježba u Gradskoj luci Split, uz sudjelovanje svih službi koje su po nadležnostima uključene u provođenje mijera sigurnosne zaštite i spašavanja na državnoj, županijskoj i gradskoj razini.

Temeljem Uredbe EU(2004), Direktive Europskog parlamenta i Vijeća iz 2005. Godine, odnosno u okviru odredaba Zakona o sigurnosti pomorskih brodova i luka (NN 124/09 i NN 59/12) ovogodišnja provedena opća vježba na području luke za međunarodni promet, pod upravom Lučke uprave Split, ocijenjena je uspješnom.

U vježbi su sudjelovali: Lučka uprava Split, Lučka kapetanija Split, Policijska uprava Splitsko-dalmatinska, Državna urpava za zaštitu i spašavanje - Područni ured Split, Zavod za hitnu medicinu Splitsko – dalmatinske županije, CIAN d.o.o., Jadrolinija d.o.o., Grad Split, Crveni Križ - Split i autoprijevozničko društvo Promet Split d.o.o..

Tijek cijele vježbe pratio je gradonačelnik Grada Splita, Ivo Baldasar sa suradnicima, te predstavnici konzularnog zbora u Republici Hrvatskoj.

Težište ovogodišnje vježe bilo je posebno usmjereno na segment sustava komunikacija među nadležnim služnama, što je završetkom ove akcije ocijenjeno sa odličnim ocjenama na svim razinama, te je istaknut značajan napredak u odnosu na akcije održavane proteklih godina.

Tijek vježbovne akcije odvijao se po unaprijed usuglašenome scenariju o dojavi eksplozivne naprave na putničkom brodu, slijedom čega je pokrenut protokol aktivacije svih nadležnih subjekata u provedbi mjera zaštite i spašavanja ljudi i plovila uz provođenje mjera zaštite morskog i obalnog okoliša.

Kao središte odvijanja akcije poslužio je Jadrolinijin brod „Marko Polo“, koji inače sudjeluje u međunarodnom prometu iz talijanske luke Ancone. Simulirana akcija započela je uplovom broda u zonu graničnoga prijelaza u splitskoj gradskoj luci, kada je nedugo nakon pristajanja na gat Sv. Duje u tijeku iskrcaja vozila iz garažnog dijela broda, zapovjednik broda zaprimio anonimnu dojavu o eksplozivnoj napravi koja je postavljena u brodskoj garaži. Odmah po dojavi posada broda započela je simulaciju žurne evakuacije putnika i vozila sa broda, te njihovo prevoženje lokalnim autobusima u gradski sportski centar „Gripe“, gdje je organizirana psihološka i po potrebi zdravstvena pomoć.

Nakon evakuacije broda Zapovjednik s minimalnim potrebnim brojem posade demonstrirao je simulacijsku vježbu premješta broda na izolirani vez kod lukobrana splitske gradske luke, nakon čega je brod u potpunosti evakuiran.

Daljnji tijek akcije preuzeli su pripadnici posebne policijske postrojbe, odnosno službenik protueksplozivnog odjela Splitsko - dalmatinske policijske postaje, koji je pregledao garažni dio broda i pronašao eksplozivnu napravu, iznio je izvan broda na obalu te uspješno obavio simulirani postupak deaktivacije eksplozivne naprave. Policijski službenik je za vrijeme simulirane operacije bio odjeven i opremljen posebnim protubalističkim odijelom, koje ga štiti od eventualne eksplozije. Cijelo vrijeme trajanja akcije prilaz dijelu lučke obale na kojoj se odvijala simulacija priječila su plovila Lučke kapetanije i Pomorske policije, uz pratnju eko – plovila trvrtke CIAN d.o.o., za potrebe djelovanja u slučaju iznenadnog onečišćenja mora i morskog okoliša.

Simuliranu akciju pratio je i gradonačelnik Grada Splita, Ivo Baldasar sa suradnicima te je istaknuo kako se ovom vježbom pokazalo stručnoj i općoj javnosti, ali i stranim turistima, buduć dai su akciju pratili strani konzularni predstavnici, da su nadležne gradske institucije međusobno koordinirane i spremne za sve eventualne nesreće, ali i uspješno protudjelovanje u slučaju većih terorističkih akcija, te je dodao kako se nada da uz svu dobrodošlu spremnost do potrebe za ovakvom vrstom djeolovanja ipak neće doći.

Rukovoditelj splitskog lučkog operativnog centra kapetan Vjekoslav Grgić rekao je da je cilj ovih redovnih vježbi provjera sustava rukovođenja u kriznim situacijama, ali ove godine uz poseban naglasak na provjeru sustava komunikacije kako radio i telefonske tako i sustava video – nadzora, s ciljem da se utvrdi stvarno potrebno vrijeme reagiranja u ovakvim situacijama, od okupljanja svih sudionika vježbe do početka same akcije.