Vlada: Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Istarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč

Photo VRH-ulaz.jpg
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Istarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Poreč, kojom je izmijenjeno  postojeće lučko područje pod upravljanjem Lučke uprave Poreč i to: luke Poreč, luke Funtana, luke Vrsar, luke Červar porat i luke Vrh lima.

Sukladno Članku 74. stavku 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama  propisano je da županijska skupština utvrđuje lučko područje za sve luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja na svom području, u skladu s prostornim planom i uz suglasnost Vlade RH.