Vlada: Odluka o davanju odobrenja Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za novo zapošljavanje na određeno vrijeme

Photo VItic_Kockica.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju odobrenja Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za novo zapošljavanje na određeno vrijeme, a riječ je o potrebi Ministarstva za zapošljavanjem na određeno vrijeme od najviše godinu dana, 62 službenika, srednje stručne spreme, na radno mjesto stručnog referenta radi obavljanja poslova čiji se opseg privremeno povećava tijekom turističke sezone u lučkim kapetanijama i ispostavama.

Navedeni službenici primaju se radi povećanja opsega poslova lučkih kapetanija i ispostava u turističkoj sezoni koji se odnose na dolazak i boravak stranih nautičara, te pojačanog pomorskog prometa tijekom sezone koji zahtjeva pojačan inspekcijski i upravni nadzor na moru kao i na pomorskom dobru. Također, nadzor sigurnosti plovidbe brodovima i brodicama ispostava zahtijeva konstantnu plovidbu i kontrolu akvatorija, a po potrebi i sudjelovanje u akcijama traganja i spašavanja, od kojih je većina obavljana za vrijeme ljetne sezone.

Sukladno Odluci o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske, od 25. rujna 2014. godine, te Zaključku Koordinacije za unutarnju politiku i upravljanje državnom imovinom, od 15. prosinca 2014. godine, u slučaju potrebe prijma na određeno vrijeme zbog obavljanja privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao, tijela državne uprave mogu se obratiti Vladi RH radi donošenja posebne odluke o odobrenju novog zapošljavanja.

Za provedbu ove odluke osigurana su sredstva u Državnom proračunu za 2015. godinu u ukupnom iznosu od 2.146.000 kuna.