Vlada dala suglasnost za kredit EBRD-a Lučkoj upravi Split

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora između Lučke uprave Split i Europske Banke za Obnovu i Razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o zajmu između Lučke uprave Split i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split te Odluku o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split.

Naime, projekt obnove infrastrukture luke Split“ (Projekt izgradnje vanjskih vezova na lukobranu u Gradskoj luci Split) podrazumijeva proširenje i obnovu dvaju putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana u bazenu Gradska luka na lučkom području Lučke uprave Split radi prihvata međunarodnog linijskog prometa kao i većih brodova na kružnim putovanjima.

Lučka uprava Split pokrenula je postupak ishođenja kredita kod EBRD-a 7. ožujka 2011, a Ugovor o zajmu između Lučke uprave Split i Europske banke za obnovu i razvoj, za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split, te Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split potpisan je 17.prosinca 2012. godine.

Hrvatski sabor je 19. travnja 2013. godine donio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta obnove infrastrukture luke Split, na temelju čega su stvoreni svi preduvjeti za konzumiranje navedenog zajma.

U postupku nabave za izvođača radova ponuđena cijena radova, sukladno troškovniku iz predmetnog projekta, iznosila je 23.347.366,98 eura bez PDV-a, što je premašivao ugovoreni iznos kredita predviđen za građevinske radove, uključujući i 10% nepredviđenih izdataka, za 5.535.366,98 eura bez PDV-a te je Vlada RH s obzirom na navedeno, 27. ožujka 2014., donijela Odluku o pokretanju postupka ishođenja dodatnih sredstava putem zajma EBRD-a u iznosu od 5.600.000,00 eura.

Budući da projekt bez povećanja iznosa odobrenog zajma ne može biti implementiran u cijelosti, te da se do sada uložena sredstva ne mogu amortizirati, niti se „Projekt obnove infrastrukture luke Split“ ne može staviti u funkciju, te uzevši u obzir da je Vlada RH svojom Odlukom ovlastila Lučku upravu Split da potraži dodatna sredstva, predmetnom Odlukom daje se suglasnost na izmjene i dopune Ugovora o zajmu i pokreće postupak za sklapanje Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o jamstvu na način da se prvotni iznos zajma povećava za sredstva koja nedostaju.