NO Jadrolinije otvorio pristigle prijave kandidata

Photo Logo-Jadrolinija.jpg
Nadzorni odbor Jadrolinije na današnjoj je sjednici otvorio pristigle prijave kandidata za Natječaj za predsjednika i dva člana Uprave.

Prijavilo se ukupno 20 kandidata. Umnoženi su materijali njihova programa te podijeljeni svim članovima Nadzornog odbora Jadrolinije.

NO Jadrolinije najavio je nastavak sjednice za idući tjedan nakon što se članovi NO upoznaju s programima kandidata, na kojoj će biti donesena i odluka o izboru predsjednika i dva člana Uprave Jadrolinije, a o čemu ćemo javnost također pravodobno informirati.