Vlada: Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se produžuje rok trajanja koncesije na pomorskom dobru

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije kojom se produžuje rok trajanja koncesije na pomorskom dobru dodijeljene trgovačkom društvu Emona iz općine Preko na otoku Ugljanu, temeljem Ugovora o prijenosu koncesije na pomorskom dobru od 09. srpnja 2007. godine do zaključno 09. srpnja 2037. godine u istom opsegu i pod istim uvjetima pod kojim je dana.

Područje koncesije graniči s lučkim područjem luke otvorene za javni promet luke Preko, kojom upravlja Županijska lučka uprava Zadar te je radove na području u koncesiji bilo potrebno uskladiti s izgradnjom luke otvorene za javni promet. Radovi su trebali započeti 2007. godine, no zbog kašnjenja s ishođenjem potrebnih dozvola za izgradnju luke, ovlaštenik koncesije nije mogao  započeti s radovima na koncesijskom području.  Sukladno Detaljnom planu uređenja Trajektne luke u Preku, planiran je novi objekt namijenjen agenciji za prodaju karata, čekaonici i javnom sanitarnom čvoru.

Županijska lučka uprava Zadar nije raspolagala sredstvima da sama izgradi planirani objekt  te nakon raspisanog javnog natječaja na koji se nitko nije javio, prihvaćena je ponuda  trgovačkog društva Emona da financira izgradnju potrebnog objekta u  iznosu 1.644.288,11 kuna prema troškovniku, te da isti objekt preda na upravljanje Županijskoj  lučkoj upravi.

Ukupna ulaganja iznose 18.605.000,00 kuna prema Studiji o gospodarskoj opravdanosti i 3.364.000,31 kuna izvanrednih ulaganja u izgradnju komunalnog veza i izgradnju objekta za prodaju karata, što je ukupno 21.969.000,31 kuna.