Vlada: Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2015. i 2016. godinu

Photo KM-020.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Program  sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj  i nacionalnoj plovidbi za 2015. i 2016. godinu, a intencija je Programa da Ministarstvo proračunskim sredstvima sudjeluje u sufinanciranju troškova brodara s osnova ukrcaja vježbenika što uključuje troškove plaće, pomorskog dodatka, hranarine, putovanja do i sa broda, mentorski rad, te zaštitnu odjeću.

Također, temeljem Programa hrvatski brodari su spremni ukrcati 426 vježbenika s tim da vježbenički staž traje najmanje 183 dana godišnje.

Ukrcaj vježbenika će se sufinancirati u iznosu od 73 kune po ukrcanom vježbeniku dnevno za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno 50 kuna dnevno za vježbenički staž na brodu u nacionalnoj plovidbi, što predstavlja udio od 24,4% ukupnih troškova brodara s osnova ukrcaja vježbenika na brod.

RH ima oko 22.000 pomoraca, od čega 14.500 pomoraca plove u međunarodnoj plovidbi na brodovima hrvatskih i stranih zastava.

Hrvatski pomorci, koji su jedni od najtraženijih na svjetskom pomorskom tržištu, školuju se u 8 srednjih pomorskih škola, 4 pomorska visoka učilišta i 21 pomorskih učilišta za izobrazbu pomoraca u Republici Hrvatskoj.

Nastojeći motivirati učenike i studente na izbor pomorskih zvanja, Vlada  RH od 2006. godine provodi Program stipendiranja učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta i do danas je završilo 648 učenika pomorskih škola i 220 studenata pomorskih fakulteta za što je ukupno isplaćeno 32,2 mln kuna proračunskih sredstava za stipendije.

Završetkom srednjoškolskog obrazovanja mladi pomorci ne dobivaju svjedodžbu pomorskog zvanja, već  je svima njima potrebno osigurati ukrcaj na brod u trajanju od 12 mjeseci u svojstvu vježbenika palube, vježbenika stroja ili elektrotehnike prema definiranom programu, od čega najmanje 6 mjeseci  mora biti na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Kada vježbenik obavi pripravnički staž i položi stručni ispit pri lučkim kapetanijama, tek tada mu je ispunjen nužan preduvjet za stjecanje odgovarajućeg časničkog zvanja u pomorstvu, čime može biti ukrcan kao član posade broda u svojstvu za koje se školovao.

Ključni uvjet za stjecanje časničkih zvanja pomoraca (provedba vježbeničkog staža na brodovima) temelji se na Međunarodnoj konvenciji o zvanjima i svjedodžbama pomoraca, 1995, kako je izmijenjena i dopunjena (STCW Konvencija) i hrvatskom Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

Financijska sredstva potpore planirana su u državnom proračunu RH za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, na razdjelu MPPI-a,  aktivnosti:  A Sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi. Sredstva su planirana u iznosu od 2.500.000 kuna godišnje.