Pomoćnica ministra Jadranka Fržop održala Javno savjetovanje Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja zajedno sa Strateškom procjenom utjecaja na okoliš Nacionalnog plana

Photo nsl pmJF-BLST 10-11_16.JPG
Javno savjetovanje temeljem kojeg je predstavljen nacrt Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja zajedno sa Strateškom procjenom utjecaja na okoliš Nacionalnog plana održano je danas pod predsjedanjem pomoćnice ministra mora, prometa i infrastrukture, Jadranke Fržop, koja je već u uvodnom obraćanju brojnim sudionicima istaknula da EU projekti u današnje vrijeme igraju sve važniju i važniju ulogu u sveopćem društveno gospodarskom razvoju Republike Hrvatske što dokazuje svakako i ovaj Projekt.

"Republika Hrvatska ima preko 430 luka otvorenih za javni promet koje su kategorizirane kao luke županijskog i lokalnog značaja. Podatak o brojnosti takvih luka kako na nacionalnoj razini tako i na lokalnoj razini po pojedenim županijama predstavlja veliku odgovornost kako za samu državu tako i za svaku županiju na čijem prostoru se te luke nalaze.". - rekla je pomoćnica ministra Fržop te istaknula kako nam svima treba biti izuzetno drago što je resorno Ministarstvo prepoznalo potrebu i pokrenulo izradu ovog strateškog dokumenta, koji dugoročno ima za cilj stvoriti pretpostavke daljnjeg razvoja luka županijskog i lokalnog značaja.

U okviru savjetovanja razgovaralo se o suradnji resornoga Ministarstva i županija koja je tradicionalno vrlo uspješna, posebno u dijelu financiranja luka, ali i drugih projekata na pomorskom dobru, dok naslovni Projekt zasigurno jamči daljnje unaprijeđenje dosadašnje suradnje, tim više što su zahtjevi lokalne i regionalne samouprave za nadogradnjom, sanacijom, izgradnjom ili rekonstrukcijom postojeće infrastrukture u granicama pomorskoga dobra iz godine u godinu sve veći, dok iznosi raspoloživih proračunskih sredstava na državnoj i lokalnoj razini relativno često nedostatni za rješavanje objektivnih potreba.

Republika Hrvatska je u dosadašnjem razdoblju sufinancirala razvoj luka županijskog i lokalnog značaja u pretežitom omjeru pri čemu je u posljednih desetak godina sufinancirano preko 120 projekata vrijednosti veće od 450 milijuna kuna, iz čega proizlazi kako je resorno Ministarstvo samo u tekućoj 2016. godini osiguralo 40,4 milijuna kuna u svrhu provedbe projekata županijskih lučkih uprava, a od čega je sufinancirano ukupno 18 projekata u 12 županijskih lučkih uprava.

Ovakvim razvojnim inicijativama, odnosno provedbom ovoga Projekta te kasnijim razvojnim planovima, bilo da je riječ o planovima županija ili akcijskim planovima županijskih lučkih uprava, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture lokalnim samourpavama kroz djelokrug županijskih lučkih uprava predstavlja čvrsto uporište u pogledu planiranja budućeg razvoja županijskih i lokalnih luka.

Zaključno, predstavnici ministarstva istaknuli su da bez jasnih ciljeva, provedbenih mjera nema ni očekivanih rezultata i u tom je pogledu izraženo očekivanje da ovakav dokument jamči lakši odabir prioriteta za daljnji razvoj te unaprjeđenje luka, pri čemu provedbene mjere svakako ostaju na županijskim lučkim upravama, na kojima je priprema projekata do faze spremnosti kako bi isti mogli biti u potpunosti spremni za financiranje u sustavu različitih financijskih okvira. U tom smislu osigurana je i podrška resornoga Ministarstva mora prometa i infrastrukture na putu do uspješne realizacije sufinanciranja razvojnih projekata lučkih uprava.

U završnome dijelu savjetovanja naglašeno je da Javna rasprava oko nacrta Nacionalnog plana razvoja luka otvorenih za javni promet od županijskog i lokalnog značaja zajedno sa Strateškom procjenom utjecaja na okoliš Nacionalnog plana traje do 26. studenog 2016. godine te su svi sudionici pozvani da pristupe aplikaciji "E- savjetovanja" kako bi podjelili vlastita stajališta o sadržajima predstavljenih strateških dokumenata.

E-mail za komentare i prijedloge smjera razvoja županijskih i lokalnih luka: zluplanovi@pomorstvo.hr, a web stranica za provođenje javne rasprave:
https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/Dashboard.

PRILOG
Javna rasprava SPUO za Nacionalni plan (.pdf)
PREZENTACIJA FDR (.pdf)