Vlada: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu

Photo VRH-ulaz.jpg
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu, a kojom se mijenja  i dopunjuje Odluka o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu na način da se povećava godišnja proizvodnja školjaka, povećava se površina pomorskog dobra koji se koristi u svrhu obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka, čime ukupna površina obuhvaćena koncesijom iznosi 27. 751m2 (ranije 24.000 m²) te se sukladno tome mijenja  i  stalni dio  koncesijske naknade.

Temeljem Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu Vlada RH i trgovačko društvo „Cromaris“ d.d. sklopili su Ugovor o koncesiji od 04. listopada 2010. godine, te Dodatak br. 1. Ugovoru od 16. listopada 2014. godine.

Trgovačko društvo „Cromaris“ d.d. podnijelo je zahtjev za izmjenom i dopunom predmetne Odluke na način da se poveća godišnja proizvodnja školjaka i poveća dio koncesioniranog područja koji se koristi u svrhu obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka, odnosno da se proširi ukupna koncesionirana površina.

Usvojenom Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka i bijele morske ribe u Limskom zaljevu povećava se godišnja proizvodnja školjaka sa 250 tona na 400 tona godišnje proizvodnje, povećava se dio koncesioniranog područja koji se koristi u svrhu obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka, sa 13 000 m2 na 16 751 m2 odnosno poveća se ukupna koncesionirana površina sa 24 000 m2 na 27 751 m2, (sve sukladno pravomoćnom rješenju o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole, od 23. svibnja 2014. godine),te se  povećava  i stalni dio koncesijske naknade (koji iznosi 0,30 kuna po m2) sa 3.900,00 kn na 5.025,30 kn.