Pomoćnica ministra Jadranka Fržop u Dubrovniku potpisaala sporazume o sufinanciranju projekata Županijske lučke uprave

Photo nsl pmJF-ZLUDU 19-5_16.jpg
Pomoćnica ministra pomorstva, prometa i infrastrukture Jadranka Fržop i ravnatelj Lučke uprave Dubrovačko - neretvanske županije Antun Banovac potpisali su danas sporazume  o sufinanciranju projekata Županijske lučke uprave Dubrovnik. Potpisivanju sporazuma nazočili su zamjenik župana Davorko Obuljen te pročelnik Upravnog odjela za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku Ivo Klaić.

"Izrazito mi je zadovoljstvo danas potpisati ove sporazume ispred resornoga Ministarstva. Ovogodišnja sredstva koja su namijenjena sufinanciranju projekata županijska lučke infrastrukture osjetno su veća od onih prošlogodišnjih što dovoljno govori koliki značaj ova Vlada daje poslovima u djelokruku županijskih lučkih uprava koje odgovorno i kvalitetno upravljaju pomorskim dobrom na njihovim upravnim područjima. Isto tako uskoro krećemo u izradu Nacionalnoga plana županijskih lučkih uprava kako bi se upravo za potrebe lučkih uprava na županijskim razinama što lakše i brže povlačila sredstva iz europskih fondova.". - rekla je pomoćnica ministra Jadranka Fržop.

Sporazumima između resornoga Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i nadležne Županijske lučke uprave Dubrovnik osiguravaju se proračunska sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna potrebna za sufinanciranje projekta uređenja obale u luci Ston te sredstva potrebna za sufinanciranje projekta sanacije dijela lukobrana luke Prigradica, za što je iz Proračuna osigurano 1.000.000,00 kuna.

Realizacijom projekta u luci Ston izgradit će se potpuno nova obala u ukupnoj duljini od 162 metara čime će se osigurati nesmetan pristup moru i korištenje obale za privez plovila, a ovim ulaganjem planirano je produbljenje dijela morskog dna do same obalne linije, u dijelu koji se odnosi na prilaz i pristajanje brodova uz obalu te sigurno manevriranje plovila u akvatoriju luke. Nadalje,  sporazumom o sufinanciranju projekta sanacije dijela lukobrana luke Prigradica omogućit će se ulaganja u sanaciju nadmorskog dijela ovoga objekta, a koji je, istaknimo, često izložen snažnim  udarima mora i vjetra.

Republika Hrvatska kroz resorno Ministarstvo samo je u posljednjih deset godina sufinancirala više od sto projekata županijskih lučkih uprava pri čemu su izdaci Državnog proračuna namijenjeni izgradnji, sanaciji i rekonstrukciji luka županijskog i lokalnog značaja premašili iznos od 350 milijuna kuna.

Po okončanju potpisivanja sporazuma pomoćnica ministra Jadranka Fržop i Dubrovačko - neretvanski župan Nikola Dobroslavić održali su kraći radni sastanak o mogućnostima daljnjega unaprjeđenja suradnje između resornoga Ministarstva i Županije.