JAVNI POZIV - VLASNICIMA BRODICA, JAHTI I ČAMACA ZA DOSTAVU OIB - a

Photo VItic_Kockica.jpg

Pozivaju se vlasnici i suvlasnici brodica, jahti i čamaca, fizičke i pravne osobe koji nemaju zaveden osobni identifikacijski broj (OIB) koji je sastavni dio očevidnika brodica i čamaca i upisnika jahti da isti dostave putem faksa na broj 01/6169-084, poštom na adresu Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb, elektroničkom poštom na oib@pomorstvo.hr ili osobno u nadležnim lučkim kapetanijama i lučkim ispostavama.

Obveznici osobnog identifikacijskog broja dužni su prema članku 5. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (»Narodne novine« br. 60/08) dostaviti OIB državnim tijelima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama kojima su povjerene javne ovlasti. Osobni identifikacijski broj potreban je za službenu evidenciju u koju je svrstan upisnik jahti i očevidnik brodica i čamaca kako bi podaci bili usklađeni s podacima Ministarstva financija – Porezne uprave.

Prilikom dostave OIB-a potrebno je poslati skeniranu osobnu iskaznicu i dozvolu za plovidbu brodice/čamca ili svjedodžbu o sposobnosti jahte za plovidbu.

Osim dostave podataka OIB-a vlasnici su dužni nadležnim lučkim kapetanijama i lučkim ispostavama pravovremeno javljati promijene svojih prebivališta i/ili boravišta sukladno članku 30. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« br. 27/05, 57/06, 80/07, 3/08, 18/09, 56/10, 97/12 i 137/13).


PRILOG

J A V N I   P O Z I V  -  VLASNICIMA BRODICA, JAHTI I ČAMACA ZA DOSTAVU OIB - a (.pdf)