Pomoćnica ministra Jadranka Fržop održala zaključni radni sastanak o državnim brodskim linijama u javnom prijevozu

Photo nsl pmJP-OLPP 29-9_16.JPG
U Zagrebu je danas zaključen niz radnih sastanaka započet u sjedištu Splitsko - dalmatinske županije a nastavljen u Zadarskoj županiji i Šibensko - kninskoj županiji vezano za, određivanje državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Pomoćnica ministra, Jadranka Fržop sa suradnicima ispred nadležne Uprave pomorske i unutarnje plovidbe, brodarstva, luka i pomorskog dobra danas je u resornome Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture održala radni sastanak sa predstavnicima Primorsko - goranske, Istarske te Dubrovačko - neretvanske županije, kao i sa predstavnicima gradova i općina na području tih županija. Sastanku su također nazočili predstavnici Agencije za obalni linijski pomorski promet, koje je predvodio ravnatelj, kap. Ivan Franičević, zatim predstavnici Otočnog sabora te brodara koji održavaju tuzemne linije.

Izneseni prijedlozi i primjedbe u odnosu na državne linije većim dijelom odnosili su se na primjedbe vezano uz redove plovidbe. slijedom čega je predloženo da će se isti usklađivati na predstojećim sastancima upravo na temu usuglašavanja redova plovidbe, i to onih koji su planirani tijekom listopada.

Resorno Ministarstvo uzimajući u obzir rezultate održanih sastanaka kao i komentare iznesene u provedenom e-savjetovanju, nastaviti će sa izradom Odluke o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Pomoćnica ministra pozdravila je sudionike radnoga sastanka u ime ministra Olega Butkovića, zahvalila im na sudjelovanju te stručnome doprinosu te je još jednom naglasila važnost izrade te usvajanja Odluke kako temeljnog akta kojim se definiraju brodske linije.

"Promjene će biti adekvatne primjedbama, no primjedbi uvijek je bilo i sigurno će ih biti i nadalje, no sve su dobrodošle, posebno one konstruktivne. Moramo svakako naglasiti da nažalost, neće biti moguće ispuniti sve želje, ali saslušat ćemo i vidjeti što se može napraviti. Neće biti rezova u subvencioniranju linija, pratit će se potrebe javne usluge koje obavljaju brodari u takvoj gospodarskoj djelatnosti.“. - rekla je pomoćnica ministra Jadranka Fržop, dodavši kako se najčešći prigovori otočana odnose upravo na usklađivanje  brodskih linija.