Državna tajnica Maja Markovčić Kostelac sudjelovala na Otočnom vijeću

Photo NSL POM DT 30-6_17.jpg
Na Visu je u petak, 30. lipnja održana sjednica Otočnog vijeća na kojem je u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sudjelovala državna tajnica za more Maja Markovčić Kostelac.

Sjednica Otočnog vijeća održana je s ciljem jačanja inicijative ponovnog naglaska na aktivnostima koje će država i  jedinice lokalne i regionalne samouprave provoditi na temu daljnjeg održivog razvoja otoka.

Na Sjednici Vijeća, kojim je predsjedavala ministrica regionalnoga razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac, govora je bilo o izradi novog Zakona o otocima, aktivnostima razvoja otoka u kontekstu korištenja sredstava iz fondova EU te mjerama koje će Ministarstva mora, prometa i infrastrukture poduzeti za održivi razvoj otoka.

Državna tajnica Markovčić Kostelac u svom je izlaganju najavila donošenje novog Zakona o pomorskom  dobru i morskim lukama, kojem je cilj postići osiguranje ravnoteže između zaštite pomorskog dobra i stavljanje istoga u gospodarsku funkciju.

Također je, kao neke od mjera koje će Ministarstvo poduzima s ciljem održivog razvoja otoka, navela novi strateški okvir za javni linijski pomorski prijevoz, definiranje optimalne povezanost te racionalan i siguran sustav, definiranje korištenja novih tehnologija i pametnih alata u planiranju, modernizaciju sustava prijevoza i urbani koncept prijevoza te integralni pristup razvoju sustava prijevoza i lučke infrastrukture.

Tijekom svog izlaganja na Otočnom vijeću, državna tajnica predstavila je i državne projekte kojima je cilj osiguranje bolje povezanosti i razvoj otoka te među njima navela zgradu putničkog terminala i višenamjenski terminal luke Zadar, zgradu putničkog terminala i spojnu obalu Rogač-Dobrika u šibenskoj luci, putnički terminal i proširenje operativne obale u gradskoj u gradskoj luci Split te Stinicama i trajektne rampe na Batahovini, odnosno luci Dubrovnik.