Pomoćnik ministra kap. Goran Šarin u radnom posjetu LK Pula te ispostavama u Rovinju i Poreču

Photo nsl pmGS-LKPU 12-7_16.jpg
Pomoćnik ministra Pomorstva, prometa i infrastrukture ispred Uprave sigurnosti plovidbe, kap. Goran Šarin i načelnik Sektora za inspekcijske poslove i tehničke standarde, kap. Joško Nikolić, 12. srpnja posjetili su Lučku kapetaniju Pula te subordinirane lučke ispostave u Rovinju i Poreču.

Kap. Šarin je u okviru radnoga obilaska izvješćen je od rukovodeće kapetanice u LK Pula, Dolores Benko Škerjanc o mjerama koje se poduzimaju na području nadzora sigurnosti plovidbe LK Pula u cilju održavanja optimalne razine sigurnosti plovidbe, zaštite mora od onečišćenja i spašavanja ljudskih života. Na sastanaku su razmotreni prijedlozi i mogućnosti daljnjeg unaprijeđenja sustava sigurnosti plovidbe, posebno tijekom turističke sezone, odnosno u razdobljima pojačanoga pomorskog prometa kada samo na području nadzora LK Pula plovi preko dvadeset tisuća stranih brodova, brodica i jahti.

Pomoćnik ministra kap. Šarin tijekom radnoga obilaska provjerio je i stanje infrastrukture, odnosno objekata u kojima djeluju LK Pula te LI Rovinj i Poreč te je utvrdio da je potrebno u što skorije vrijeme pristupiti obnovi te opremanju postojećih službenih prostorija, za što će se pokušati naći rješenje u dogovoru sa Državnim uredom za upravljanje državnom imovinom (DUUDI).

U okviru radnoga obilaska kap. Šarin sa suradnicima pridružio se djelatnicima Lučke ispostave Poreč u plovidbi službenom brodicom za traganje i spašavanje i inspekcijski nadzor u sklopu redovnog nadzora porečkog akvatorija.

"Uvjerili smo se da uz veliki broj plovila koji plove akvatorijem, isti poštuju sigurnosti plovidbe, te da su plaže i kupališta propisno označene.". - rekao je kap. Goran Šarin po završetku inspekcijskog nadzora.

Pomoćnik ministra kap. Šarin obećao je da će snažno poduprijeti međuinsititucionalne pregovore između resornoga Ministarstva i DUUDI-a kako bi se službene prostorije što prije obnovile i privele svrsi u punom kapacitetu, a posebno će se zauzeti u okviru raspoloživih kadrovskih i proračunskih resursa da se upražnjene pozicije na području LK Pula ojačaju novim kadrovima u što kraćem roku, kako bi struka unutar djelokruga nadležne pulske Kapetanije i njenih ispostava mogla u potpunosti zadovoljiti sve zadaće koje nalaže služba, prvenstveno u pitanjima sigurnosti plovidbe.