Otvoren prvi dio ponuda za trajektne i brodske linije

Photo korcula-drvenik.jpg
Prvi dio ponuda pristiglih na natječaj za dobivanje koncesije za održavanje 23 državne trajektne linije i osam klasičnih brodskih linija otvorene su u četvrtak 26. travnja, priopćili su iz Agencije za obalni linijski pomorski promet.

Otvorene su ponude za 16 trajektnih i sedam brodskih linija, na koje se javilo  šest hrvatskih brodara s ukupno 25 ponuda, a ponude za ostale linije  linije otvorit će se 6. svibnja 2013. Godine.

Na natječaj za prijevoz na državnim linijama objavljen 25. ožujka 2013. Godine, od nacionalnog brodara Jadrolinije pristigle su ponude za ukupno 20 linija, od čega za 16 trajektnih i četiri brodske. Tvrtka G&V line d.o.o natjecala se za linije 405 Rava–Iž–Zadar i  405a Sali–Zaglav–Zadar, a Linijska nacionalna plovidba d.d. poslala je ponude za trajektne linije 632 Drvenik–Sućuraj i 832 Prapratno– Sobra.

Za liniju 612 Komiža–Biševo javili su se Obrt ''TRN'' i Nautički centar Komiža, za liniju 614 Orebić– Korčula ponudu je poslala samo Mediteranska plovidba d.d. ''u stečaju'', dok za održavanje linije 501 Brodarica–Krapanj nije pristigla niti jedna ponuda.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda, a brodarima čije ponude budu prihvaćene bit će najkasnije do 30. lipnja 2013. godine potpisani ugovori koji će, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Poglavlje 7. Prometna politika, a koji se odnosi na primjenu Uredbe Vijeća Europe 3577/92, vrijediti do 31. prosinca 2016. godine.

Više na http://www.azolp.hr/.